Kulturskolan på väg ..!

Kulturrådet har beviljat medel för insatser som ger möjlighet för barn och unga att få ta del av olika kulturaktiviteter inom ett projekt kallat ”Kulturskolan på väg..!”.

Åmåls kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att ta bort spelavgifterna i Musikskolan från 1 januari 2017. Nu får Åmåls kommun 500 000 kr från Kulturrådet för ytterligare breddning av sitt kulturutbud för barn och unga.

- I samarbete med lokala aktörer inom kulturområdet startas ett antal aktiviteter. Dessutom kommer vi att arrangera ett antal prova-på-workshops för barn och unga utlokaliserade runt om i kommunen,” säger Stefan Jacobson, kulturchef i Åmåls kommun.

Satsningen ”Kulturskolan på väg..!” ingår i Kulturenhetens arbete med att utreda förutsättningarna för införande av permanent kulturskoleverksamhet i Åmåls kommun. Fokus ligger på insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att få ta del av kreativ och skapande verksamhet. Insatserna kan handla om nya konstområden, nya arbetssätt, nya samarbetsparter eller arenor.

Välkommen till ”Kulturskolan på väg..!”

KONTAKTINFORMATION

Kulturchef
Stefan Jacobson
Telefon:
0532-17100
E-post: stefan.jacobson@amal.se
 

Följ Kulturskolan på väg ...!


Sidan uppdaterades 2018-03-22

Synpunkter på sidan?