Köregler

Om det finns fler sökande än platser på ett instrument eller sång hamnar du i kö och antas i följande prioriteringsordning:

  1. Du som gått gitarrlek, brasslek eller rockband
  2. Du som redan spelar ett instrument, men vill byta
  3. Du som går i årskurs 3-9 eller gymnasiet
  4. Du som som vill spela ytterligare ett instrument efter minst tre år på det första
  5. Du som är 8 år eller yngre
  6. Du som är över 19 år
  7. Du som vill spela ett tredje instrument
  8. Du som är över 19 år och vill spela ett andra instrument
  9. Du som bor i en annan kommun

Anmälningsdatum är avgörande för köordning inom varje prioriteringsgrupp utom i nr 5 där ett tidigare födelseår går först.

Vuxna som spelat i minst 8 terminer kan behöva lämna sin plats åt yngre elever vid kö.

Till övriga kurser gäller anmälningsdatum som prioriteringsordning förutsatt att den sökande har rätt ålder för kursen eller rätt förkunskaper om det är en fortsättningskurs.

Sidan uppdaterades 2022-09-05

Synpunkter på sidan?