Terminsavgifter från hösten 2023

Ämneskurs 400 kr 
Ämneskurs vuxen från 25 år 1 200 kr 
Instrumenthyra 200 kr 
Instrumenthyra vuxen från 25 år 600 kr 
Ensemblespel 400 kr (Gratis för elev som betalar för instrumentkurs)
Körsång, musiklek 0 kr  
Familjerabatt: 
Från och med tredje familjemedlemmen är ämneskurs och instrumenthyra gratis

 

Sidan uppdaterades 2023-05-30

Synpunkter på sidan?