Kulturpris och Kulturstipendium för unga

 

Åmåls kulturstipendium gjordes om 2015 det är nu ett Kulturpris och ett Kulturstipendium som ungdomar kan söka.

Kulturpris

Kulturpris utdelas som belöning för värdefulla insatser i Åmåls kommun inom bildkonst, dans, design, film,
foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Pristagare ska ha särskild anknytning till Åmåls kommun.

 • En eller flera kulturpristagare kan utses.
 • Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.
 • Kulturpris kan bara erhållas en gång.
 • Kulturpriset kan inte sökas för egen räkning.
 • Ansvarig nämnd ska på lämpligt sätt meddela allmänheten att förslag på kulturpristagare kan
  lämnas till nämnden, samt datum när förslaget ska vara inlämnat.
 • Det står ansvarig nämnd fritt att utse kulturpristagare efter förslag som väckts i nämnden.
 • Ansvarig nämnd beslutar om tidpunkt och former för utdelande av priset.
 • Kulturpriset utgår med det belopp som ansvarig nämnd beslutar. Från budgetåret 2018 är prissumman 5 000 kr.

Ansökan är öppen fram till 14 maj.


 

Kulturstipendium för unga

Utdelas som stöd och uppmuntran till fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet.

 • Utdelas till unga i åldern 16-25 år som är bosatta eller verksamma i Åmåls kommun.
 • Kan sökas för egen räkning.
 • Ansökan ska innehålla en plan för hur pengarna ska användas. Ansvarig nämnd kan
  begära en skriftlig redogörelse för hur pengarna har använts.
 • Ansvarig nämnd ska på lämpligt sätt meddela allmänheten när kulturstipendiet kan sökas,
  samt datum när förslaget ska vara inlämnat.
 • Ansvarig nämnd beslutar om tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.
 • Stipendium utgår med det sammanlagda belopp som ansvarig nämnd beslutar och kan
  efter nämndens prövning delas ut till en eller flera personer.
 • Från budgetåret 2018 utdelas 2 st stipendier á 5 000 kr.

Ansökan är öppen fram till 14 maj.

 


 

Åmåls kommun KULTURPRIS 2015-

2015  Daniel Larsson & Tony Berg - "Saints of the Blues"
2016  Föreningen Öfolket
2017  Tilt Photogroup
2018  Anita K Alexandersson
2019  Ellinor Moberg och Lars Lundin
2020  inställt, utdelat i efterhand till Peter Mohlin och Peter Nyström
2021  inställt, utdelat i efterhand till Gerhard Jansson
2022  Saga Bioförening Åmål

Åmåls kommun KULTURSTIPENDIUM för unga 2015-

2015  Ida Karlsson
2016  Sophie Forsgren och Simon Bertilson
2017  Anneli Svensson, Edvin Dannäs och Emil Ellenius
2018  Basel Khalas
2019  Hanna Hallén och Therese Martinsson
2020  inställt
2021  inställt
2022  Linnéa Andersson och David Fjellman Lätt


Åmåls kommun KULTURSTIPENDIATER 1970-2014

1970   Hesselbom och Erik Vikbladh 
1971   Åmåls Stadsmusikkår 
1972   Ragnar Högman 
1973   Esther Lehrbäck 
1974   Alvar Lundin 
1975   Dalslands Konstförening och Lena Alfredsson 
1976   Lennart Hammar, Gunnar Pehrstad och Karl-Axel Olsson 
1977   Allan Brangstad och Christina Georgii 
1978   Åmålsortens Hembygdsförening 
1979   Ragnar Hult och Thyra Salomonsson 
1980   Per-Eric Eriksson och Henrik Rahmn 
1981   Sigvard Hellström, Britt-Marie Jern  
            Stefan Jacobson och Björn Carlén 
1982   Åke Blomgren, Martin Pernemyr,
            Gunnar Hedén och Werner Svane 
1983   Leiler Norén, Olof Englund och Georg Hult 
1984   Henrik Viridén, Melker Bohlin, Thure Lindström och
            Arne Johansson
1985   Viktoria Bentzel och Per Johansson 
1986   Elof Jarde, Åmålsavdelningen av Dalslands skogskarlar
            och Allan Nilsson 
1987   Gunnar Ohlsson och Sören Anderö
1988   Sten Lindström 
1989   Magnus Nilsson 
1990   Årbols Skolmuseum 
1991   Peter Tornborg 
1992   Karna Olsson och Styrelsen för Museiföreningen
            C W Thorstensons Mekaniska Verkstad
1993   Susanne Ohvo och Jörgen Johansson 
1994   Nilsgunnar Elfstedt 
1995   Åmåls Bluesförening och Järnvägssällskapet
            Åmål-Årjängs Järnväg 
1996   Tore Lundgren och Ånimskogs Hembygdsförening
1997   Åmåls Manskör och Sofia Westlund 
1998   Gränslös Kulturförening och Bröderna
            Sven och Erik Nilsson, Skackerud 
1999   Daniel Malmén 
2000   Anders Gustafsson och Torbjörn Carlsson
2001   Tage Stahre
2002   Malin Palm och Eva Tranefeldt 
2003   Malin Thunberg 
2004   Karl-Erik Waern
2005   Torsten Fransson
2006   Åke Jansson 
2007   Peter Bergting 
2008   Kid Down
2009   Dan Magnusson och Victoria Wahlström 
2010   Hans-Åke Svarfvar och Tony Berg
2011   Not Quite
2012   Björn Weiderstrand och Grane IK
2013   Sofia Bergting och Lars-Erik Ohlsson
2014   Jan Gustafsson

Länk till e-tjänsten,
öppen fram till 14 maj:

Kulturpris
Kulturstipendium för unga

Sidan uppdaterades 2023-05-05

Synpunkter på sidan?