Linheden

Linheden består av två naturslingor, Hagmarksslingan som är 1,5 kilometer och Skogsslingan som är 2,6 kilometer.

 

Utmed Hagmarkssling­an och Skogsslingan finns skyltar med trevlig och lättsmält information om skogens biologi och folktro.

 

Hagmarkslingan går genom gammalt odlingslandskap nedanför gårdarna på Linheden. Här finns idag en rik förekomst av ädla träd som ek, lind, ask, alm och lönn, som tillsammans skapar en skimrande lövsal under vår och sommar. Marken är också mycket rik på örter. På sina ställen ser man odlingsrösen som vittnar om våra förfäders vedermödor på åkrarna. De två, kanske 400-åriga, ekarna är mäktiga att skåda.

 

 Informationstavlan 100 m norr om P-platsen.

 

GPX filer

Hagmarksslingan 1,5km gpx (gpx 27 KB) Skogsslingan 2,6km gpx (gpx 44 KB)

 

Karta över Lindheden

Karta över Lindheden pdf (pdf 594 KB)
För mer information kontakta:

Janne Eriksson
Telefon: 070-698 99 47
E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2022-09-08

Synpunkter på sidan?