Prioriteringslista

Vid fördelning av tider i idrottshallarna tillämpas denna prioriteringsordning som är beslutad av kultur- och servicenämnden 2001. Detta gäller vid schemaläggningen som görs på våren avseende nästkommande höst- och vårtermin. Resterande tider hyrs ut löpande under säsongen.

Prioritering Idrottsföreningar med
1 Tävlingsinriktad ungdomsverksamhet
(deltagande i seriespel o d)
2 Tävlingsinriktad seniorverksamhet
(deltagande i seriespel o d)
3 Ej tävlingsinriktad ungdomsverksamhet (motion)
Friskvårdsverksamhet junior+senior
4 Ej tävlingsinriktad seniorverksamhet
   
  Övriga
5 Enskilda ungdomar
6 Företag och enskilda, vuxna

 

Sidan uppdaterades 2021-07-19

Synpunkter på sidan?