Bana 9Namn: Gulaspåret/terrängspåret 
Längd:  7 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Hanebolskartan
Märkning: Gula spåret/ terrängområdet 7 km gul
Svårighet: MTB-cykel/Svår tekniskt
Terräng: SkogsstigBanbeskrivning

Markerad skogsstig med start från Hanebol, följ sedan gul markering.

Terrängen består av fina stigar med inslag av rötter och stenar. En svagt kuperad bana som är tekniskt svår på vissa sträckor.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.


Karta bana 9

GPS-spår bana 9​

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

 

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-10-29

Synpunkter på sidan?