Bana 8Namn: Hannebol – Kasenberg – Segersbyn – Persbyn – Sandviken – Korsbyn - Hannebol
Längd:  22 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.
Märkning: Ej markerad
Svårighet: Lätt
Terräng: Asfalt 4,5 km grusväg 17,5 kmBanbeskrivning
Start vid Hannebol. Kör via cykelbanorna över Östra åsen, ner vänster på Hesselbomsvägen och vänster utefter fotbollsplanerna. Sväng höger vid Kristinebergsskolan och vänster in på cykelbnan förbi Toyota. Ta höger under Karlstadsvägen och sedan vänster. Följ Bergängsvägen. Fortsätt under E45, över länsvägen (Svanskogsvägen) mot Kasenberg där grusvägen börjar. Ta vänster. Efter ca 5,7 km håller man höger och följer traktorvägen ca 500m. Vid Persbyn korsar man Svanskogvägen. Följ grusvägen rakt fram som leder Sandviken (fint att bada). Efter 300 m håll vänster. Golfbanorna vid Forsbacka dyker upp efterhand på höger sida. 2 km senare passerar man asfaltvägen, håller höger på vägen ca 200 m, sedan vänster in på grusvägen ner mot Korsbyn. Man ser ett timmerupplag på högersida. (På sträckan förekommer hästträning). Håller vänster mot Sköllerud efter ca 2 km (Storspåret in mot Hannebol).

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.


Karta bana 8pdf (pdf 325 KB)

GPS-spår bana 8 (gpx 142 KB)

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?