Bana 7

 Namn: Hannebol – Fagerhult – Fjällbacka – Torpane – Skränna – Hannebol
Längd:  33 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.
Märkning: Ej markerad
Svårighet: Lätt/små kuperat. Ej teknisk svår
Terräng: Asfalt 10 km, grusväg 23 km, stig 500m
Banbeskrivning
Start vid Hannebol. Kör mot länsväg 164 och ta cykelvägen till Tollebols kvarn. Fortsätt över en bron och sväng höger mot Fagerhult. Håll ut höger mot Kroken och följ grusvägen där man passerar en vägbom. Korsa Svanskogsbanan (järnvägsspår) och ta vänster ut på Storspåret. Efter några hundra meter så kommer man ut till stigen som är ca 500 m. Sedan kör man fin grusväg till Fjällbacka. Håll vänster fram till ny korsning där man kör rakt. Nu blir det ca 4 km grusväg. Vid orienteringstavlan vid ödetorpet håll vänster. Passera Lofterud och efter 1.3 km rakt mot Torpane. Håll vänster vid Torpane. Härifrån ca 5 km till Skränna här passeras två vägbommar. Håll vänster mot Bodane. Följ vägen förbi Jakobsbyn, Tollebolskvarn och länsväg 164.Sväng sedan höger ut på cykelvägen. Efter ca 1 km, håll vänster mot Hannebol på grusvägen rakt fram ca 1 km.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken. 


Karta bana 7pdf (pdf 584 KB)

GPS-spår bana 7 (gpx 229 KB)

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?