Bana 6

 Namn: Hannebol – Bodane – Torpane – Edsleskog – Petersborg – Kroppa – Sandviken – Persbyn – Kasenberg – Hannebol
Längd:  50 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.
Märkning: Ej markerad
Svårighet: Lätt/medel. Ej tekniskt svår
Terräng: Asfalt 13 km, grusväg 37 km

Banbeskrivning
Start vid Hannebol. Kör mot länsväg 164 över till cykelvägen mot Tollebols kvarn. Grusvägen börjar när man korsar Svanskogsbanan (järnvägsspår) efter ca 6 km. Håll höger vid Skränna ca 10 km från Hanebol (skyltat V Bodane). Sväng höger efter ytterligare ca 2,6 km (vid en vägbom). Efter 2 km passeras ytterligre en vägbom. Vid Grättve, ta höger in på en asfaltväg mot Edsleskog. Efter ca 1 km, ta vänster. Banan går förbi Bräcke ängar. Sväng vänster på länsväg 164. Efter 800 m, sväng höger mot Petersborg. Till vänster ser man Fryxellsgården.
Nu bär det svagt uppför 2,5 km till Petersborg som är en fin rastplats. Fortsätt på grusvägen 3 km och håll höger. Efter ca 200 m sväng vänster mot Kroppan. Sedan passerar man mellan Ömmeln och Kalven och kommer fram till Sandviken (fint att bada).

Ta vänster upp mot Persbyn. Efter ca 4 km korsar man länsvägen (Svanskogvägen) och ner ca 150m på traktorväg. Passera en grusväg och följ traktorvägen ytterliggare ca 400m. Håll vänster och följ grusvägen ca 6 km mot Segersbyn och Kasenberg. Håll höger in på cykelvägen mot Åmål, Den går längs Bergängsvägen och under Karlstadsvägen. Sväng vänster förbi Toyota och höger ut på Kristinebergsgatan. Håll vänster på cykelvägen, höger ca 150 m efter fotbollsplanerna. Höger upp på Hesselbomsvägen ca 150m, sedan höger över Östra åsen och på viadukten över 45:an, till Hannebol.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.


Karta bana 6pdf (pdf 859 KB)

GPS-spår bana 6 (gpx 270 KB)

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?