Bana 5Namn: Hannebol – Sandviken – Forsbackabaden – Fagerhult - Hannebol
Längd:  19 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.
Märkning: Ej markerad
Svårighet: Lätt
Terräng: Grusväg 16 km, motionsspår 3 kmBanbeskrivning
Start vid Hannebol. Följ motionsspåret orange markering mot Sköllerud. Ta vänster vid grusvägen. Efter ca 2,5 km håll höger vid Korsbydammen före bron upp till länsvägen mellan Mo-Forsbacka (På sträckan förekommer hästträning). Man passerar ett timmerupplag innan bana kommer ut på asfalt vägen. Håll höger. Efter ca 200 m ta vänster in på grusväg mot Sandviken. Efter ca 2 km sväng vänster mot länsväg 164. Efter ca 2,8 km sväng höger in mot Forsbackabaden. Sväng vänster vid garaget ut på Svanskogsbana (järnvägsspår) och följ skyltarna ”till Storspåret”. Var uppmärksam! Det kan förekomma spårfordon (sker sällan). Följ tågspåret 100 m och håll höger efter viadukten. Det är brant upp till grusvägen som man tar till vänster på. Efter 400 m håll höger. En vägbom passeras. Efter ytterligare 500 m sväng vänster och korsa järnvägen. Efter någon km kommer man till en brant nedförsbacke före passage av ytterligare en vägbom (var uppmärksam). Från Fagerhult och förbi Tollebolskvarn är det 4,5 km lättcyklad asfalt tillbaka till Hannebol.


För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken. 


Karta bana 5pdf (pdf 413 KB)

GPS-spår bana 5 (gpx 458 KB)För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

 


 

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?