Bana 4
Namn: Hannebol – Storspåret - Högheden – Petersborg –Kroppa Sandviken - Hannebol
Längd:  45 km
Start-mål: Hanebol
Karta: Lantmäteriets terrängkarta 586 Åmål 1:50 000 för en mer detaljerad och större översiktskarta. Den har inte någon markerad sträckning inritad.
Märkning: Orange på Storspåret, omarkerat resterande sträcka
Svårighet: Medel/svår/lätt. Första 20 km behöver man MTB-cykel sedan tekniskt lätt
Terräng:
Banbeskrivning

Start vid Hannebol. Följ motionsspåret orange markering och blåvita skyltar (Storspåret) ca 1,6 km och sedan grusvägen 1,5 km. Passera väg 164. Härifrån är det stig, traktorväg, förutom vissa kortare sträckor med grusväg.

Man passerar två kåtor. Bergtjärn efter ca 9 km, Handskesjön 11 km som ligger fint vid vattnet (fina rastplatser).
Runt Handskesjön är det bitvis stenigt. Vid Rådanetjärnet (Ödetorpet) håller man vänster ut på grusvägen och här finns en orienteringstavla. Vid Lofterud håller man höger. Efter någon kilometer blir det mycket nerför innan man kommer till asfaltvägen. Därefter bilväg asfalt ca 500 m. Ta därefter vänster och kör grusvägen ca 3 km till Höghedens parkering. Hit är det ca 20 km.

Grusväg mot Edsleskog, håll höger vid väg 164:an ca 100 m, håll höger ner under vägen sedan höger upp på en traktorstig (Pilgrimsleden markerat orange) fram till Fryxellsgården och Edsleskogs gamla kyrka. Nu bär det svagt uppför 2,5 km till Petersborg som är en fin rastplats. Följ sedan grusvägen 3 km och håll höger, ta vänster efter ca 200 m mot Kroppan. Banan går mellan Ömmeln och Kalven och sedan kommer man fram till Sandviken (fint att bada). Runda stranden håll nästa avfart till vänster efter stugorna. Golfbanorna vid Forsbacka blir synliga efterhand på höger sida. Efter 2 km kommer man fram till asfaltväg. Ta höger. Efter ca 200 m sväng vänster in på grusvägen ner mot Korsbyn. Man ser ett timmerupplag på högersida. (På sträckan förekommer hästträning). Håll vänster mot Sköllerud efter ca 2 km (Storspåret in mot Hannebol).

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.


Karta bana 4pdf (pdf 898 KB)


GPS-spår bana 4 (gpx 333 KB)

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 
0532-170 88

E-post:

jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2018-05-18

Synpunkter på sidan?