Bana 10Namn: Hanebol/Mossängen
Längd:  1,6 km
Start-mål: Hanebol/mossängen
Karta: Hanebolskartan
Märkning: Röd/blå
Svårighet: MTB-cykel
Terräng: Skogsstig/grusvägBanbeskrivning

Markerad skogsstig med start från Hanebol, följ sedan röd/blå markering.

Terrängen traktorstig/grusväg. En svagt kuperad bana som har en brant upp till vattentornet från Hanebolssidan.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken.


Karta bana 10

GPS-spår bana 10

För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).

 

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-10-29

Synpunkter på sidan?