Bana 1
Namn: Hannebol – Skogsslingan – Hannebol
Längd:  7,5 km
Start-mål: Hannebol
Karta: Hannebolskartan
Märkning: Skogsslingan 7,4 km turkos
Svårighet:  MTB-cykel/ tekniskt svår 
Terräng: skogsstig

Banbeskrivning:
Markerad skogsstig med start från Hannebol. Följ turkos markering.
Terrängen består av sten, rötter och blöthål, men även en del fina stigar. Svagt kuperad.

För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänken. 


Karta bana 1pdf (pdf 671 KB)


GPS-spår bana 1 (gpx 68 KB)


För att spara ner GPS-filen högerklicka på länken och välj alternativet "Spara ner mål..." (Internet explorer) eller "Spara länk som..." (Mozilla firefox).  KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 070-698 99 47

E-post: jan.eriksson@saffle.se

Sidan uppdaterades 2021-07-21

Synpunkter på sidan?