Cykelbanor

Vill du testa på att bli vintercyklist?
Det är lätt hänt att cykeln står still på vintern. Kanske är det så att du inte känner dig trygg med cykeln när det är halkigt ute. Med rätt utrustning kan det dock fungera bra. Som en del i att få fler att cykla även på vintern söker Säffle och Åmåls kommuner nu 30 deltagare som vill bli vintercyklister. Du som väljs ut får bland annat dubbdäck till din cykel.

Som vintercyklist ska du:

  • Cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 1 december till 1 mars.
  • Föra en resedagbok under tiden projektet pågår.
  • Svara på tre utvärderingsenkäter i slutet av varje månad under periodtiden. Här rapporterar du in ditt cyklande digitalt och har möjlighet att ge återkoppling på vinterväghållning med mera under perioden.

Du måste vara:

  • Minst 18 år.
  • Arbeta eller bor i Säffle eller Åmåls kommuner.
  • Är vanebilist under vinterhalvåret (åker vanligtvis bil till jobb/skola/affär).

Däckbytet sponsras av Team Sportia i Säffle och Bike Nation i Åmål. Hos dessa får ni tillgång till gratis dubbdäck till cykeln. Team Sportia och Bike Nation hjälper er med att montera på vinterdäcken inför december månad, och monterar sedan av dem efter att projektet är avslutat.

Ni får gratis dubbdäck på ett värde upp till 500 kr per däck (kostar dubbdäcken mer än så för er cykel, får ni stå för mellanskillnaden). Självklart får ni behålla dubbdäcken efter att avslutat projekt.


Vill du anta utmaningen och bli en vintercyklist? Ansök om att bli deltagare här.

Har du några frågor? De svarar trafikingenjör Daniel Günther gärna på! Han nås på 0533-68 15 47.

______________________________________________________________________________________________

 

Vid Hanebols friluftsområde finns det många vägar som är jättefina för cykelturer. 

Nedan kan ni ta del av olika cykelturer med varierande längd och underlag, alltifrån rena skogsbanor till asfalt. 

För varje bana finns en karta att ladda ner och skriva ut. För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänkarna.


Att cykla i naturen är härligt och tack vare allemansrätten får du cykla nästan överallt.

Läs mer om allemansrätten för cykel: www.naturvardsverket.se

 

Det är inte tillåtet att rida i motionsspåren.
Det är inte tillåtet att cykla i Rösskogen. Använd istället det röd-blåa spåret (Mossängen/Rösa) 1,6 km för att cykla i Rösskogen.

Se kartan över Hanebol/Rösskogens friluftsanläggning här 

Åmåls lokal ordningsföreskrifter

 

Ridning, cykling och löpning

21 § Cykling får inte ske i motionsspåren i Rösskogen samt på Örnäs.

Cykling är tillåten på motionsspåren i Hanebol, Tösse och Fengersfors. För den som framför cykel i dessa motionsspår gäller dock ansvar att vidta synnerlig försiktighet gentemot alla andra som vistas på platsen, såväl människor som djur.

Det är cyklistens ansvar att säkerställa att fotgängare och andra inte utsätts för fara eller obehag till följd av fordonets framfart samt att motionsspåren inte utsätts för onödig skada eller slitage.

Ridning i motionsspår är inte tillåtet annat än på de sträckor som är tydligt markerade med skyltning om att ridning är godkänd. 6

 

Löpning eller promenad är förbjudet i följande motionsspår när det är preparerat för skidåkning, klassiskt och fri-stil: Hanebol, Rösskogen, Tösse och Fengersfors.

Ordningsföreskrifter Åmåls kommun pdf (pdf 3,4 MB)

Några saker att tänka på:

Undvik att cykla i  spåren när det är tjällossning på våren och under regniga perioder, spåren håller inte. Under våren och hösten är spåren väldigt mjuka och inte så tåliga som under torrare perioder. Det blir ett hårt markslitage, använd under dessa tider istället grusvägar och asfalterade cykelbanor.


• Cykla inte över tomter, planteringar eller mark som lätt kan skadas.
• Det förekommer trafik på alla vägar.
• Det kan förekomma hinder som exempelvis träd och regnskadade vägar, vägbommar, traktorvägar och stigar som är dåligt underhållna.
• Använd cykelhjälm, trafiksäker cykel och visa hänsyn.


Hannebol eller Hanebol? Hos Kartverket och Lantmäteriet benämns området Hannebol. Detta för att underlätta vid gps-sökning. Vi benämner därför området Hannebol. 

 


Trevlig cykeltur!

 

Bana  Namn Banans Längd Svårighets-grad
1 Hannebol-Skogsslingan-Hannebol 7,5km MTB/ svår
2 Hannebol-Sikåsen-Hannebol 10 km Medel/ lätt
5 Hannebol-Sandviken-Forsbackabaden-Fagerhult-Hannebol 19 km Lätt
6 Hannebol-Bodane-Torpane-Edsleskog-Petersborg-Kroppa-Sandviken-Persbyn-Kasenberg-Hannebol 50 km Lätt/ medel
7 Hannebol-Fagerhult- Fjällbacka-Torpane-Skränna-Hannebol 33 km Lätt/ småkuperat
8 Hannebol-Kasenberg-Segersbyn-Persbyn-Sandviken-Korsbyn-Hannebol 22 km Lätt
9 Gula spåret/terrängspåret 7 km MTB/Svår
10 Hanebol/Mossängen 1,6 km MTB/Lätt
11 Teknikbanan 800 m Lätt

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 
070-698 99 47

E-post:

jan.eriksson@saffle.se


Cyklister foto: Jan Andersson

Sidan uppdaterades 2022-10-19

Synpunkter på sidan?