Cykelbanor

 

Vid Hanebols friluftsområde finns det många vägar som är jättefina för cykelturer. 

Nedan kan ni ta del av olika cykelturer med varierande längd och underlag, alltifrån rena skogsbanor till asfalt. 

För varje bana finns en karta att ladda ner och skriva ut. För bästa kvalitet välj originaldokument i den dialogruta som öppnar sig under kartlänkarna.


Att cykla i naturen är härligt och tack vare allemansrätten får du cykla nästan överallt.

Läs mer om allemansrätten för cykel: www.naturvardsverket.se

 

Det är inte tillåtet att rida i motionsspåren.
Det är inte tillåtet att cykla i Rösskogen. Använd istället det röd-blåa spåret (Mossängen/Rösa) 1,6 km för att cykla i Rösskogen.

Se kartan över Hanebol/Rösskogens friluftsanläggning här 

Åmåls lokal ordningsföreskrifter

 

Ridning, cykling och löpning

21 § Cykling får inte ske i motionsspåren i Rösskogen samt på Örnäs.

Cykling är tillåten på motionsspåren i Hanebol, Tösse och Fengersfors. För den som framför cykel i dessa motionsspår gäller dock ansvar att vidta synnerlig försiktighet gentemot alla andra som vistas på platsen, såväl människor som djur.

Det är cyklistens ansvar att säkerställa att fotgängare och andra inte utsätts för fara eller obehag till följd av fordonets framfart samt att motionsspåren inte utsätts för onödig skada eller slitage.

Ridning i motionsspår är inte tillåtet annat än på de sträckor som är tydligt markerade med skyltning om att ridning är godkänd. 6

 

Löpning eller promenad är förbjudet i följande motionsspår när det är preparerat för skidåkning, klassiskt och fri-stil: Hanebol, Rösskogen, Tösse och Fengersfors.

Ordningsföreskrifter Åmåls kommun pdf (pdf 3,4 MB)

Några saker att tänka på:

Undvik att cykla i  spåren när det är tjällossning på våren och under regniga perioder, spåren håller inte. Under våren och hösten är spåren väldigt mjuka och inte så tåliga som under torrare perioder. Det blir ett hårt markslitage, använd under dessa tider istället grusvägar och asfalterade cykelbanor.


• Cykla inte över tomter, planteringar eller mark som lätt kan skadas.
• Det förekommer trafik på alla vägar.
• Det kan förekomma hinder som exempelvis träd och regnskadade vägar, vägbommar, traktorvägar och stigar som är dåligt underhållna.
• Använd cykelhjälm, trafiksäker cykel och visa hänsyn.


Hannebol eller Hanebol? Hos Kartverket och Lantmäteriet benämns området Hannebol. Detta för att underlätta vid gps-sökning. Vi benämner därför området Hannebol. 

 


Trevlig cykeltur!

 

Bana  Namn Banans Längd Svårighets-grad
1 Hannebol-Skogsslingan-Hannebol 7,5km MTB/ svår
2 Hannebol-Sikåsen-Hannebol 10 km MTB/medel
5 Hannebol-Sandviken-Forsbackabaden-Fagerhult-Hannebol 19 km Lätt
6 Hannebol-Bodane-Torpane-Edsleskog-Petersborg-Kroppa-Sandviken-Persbyn-Kasenberg-Hannebol 50 km Lätt/ medel
7 Hannebol-Fagerhult- Fjällbacka-Torpane-Skränna-Hannebol 33 km Lätt/ småkuperat
8 Hannebol-Kasenberg-Segersbyn-Persbyn-Sandviken-Korsbyn-Hannebol 22 km Lätt
9 Gula spåret/terrängspåret 7 km MTB/Svår
10 Hanebol/Mossängen 1,6 km MTB/Lätt
11 Teknikbanan 800 m Lätt

KONTAKTINFORMATION
Har du frågor om eller synpunkter på cykelbanorna kontakta:

Park- och fritidsenheten
Janne Eriksson

Telefon: 
070-698 99 47

E-post:

jan.eriksson@saffle.se


Cyklister foto: Jan Andersson

Sidan uppdaterades 2023-11-02

Synpunkter på sidan?