Idrottsstrategiskt uppdrag

Nu finns möjligheter för idrottsföreningarna i Åmåls kommun att ansöka om ett idrottsstrategiskt uppdrag. Uppdragen kan gälla för en enskild händelse eller för en säsong.

Vad kan ett uppdrag vara?
Ett uppdrag kan vara marknadsföring av kommunen i program, på matchdräkt och vid arena. Ett uppdrag kan också vara att tävlande föreningsmedlemmar marknadsför kommunen vid tävlingar utanför kommunen.

Så här går det till
Föreningen ansöker om att få ett uppdrag att marknadsföra kommunen och ansöker om ett belopp kopplat till uppdraget. Ansökningar behandlas av kommunens tillväxtenhet. Varje ansökan om uppdrag kan bara gälla för en händelse eller säsong. Medlen är begränsade och kommer att fördelas utifrån vår bedömning av strategisk betydelse uppdragen har för kommunen.

Var ute i god tid!
På grund av vår handläggningstid behöver vi ha ansökan senast tre månader före uppdraget/uppdragsperioden gärna före första maj.

Uppföljning
Efter genomfört uppdrag/uppdragsperiod gör vi en återkoppling med föreningen.

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Riktlinjer för idrottsstrategiskt uppdrag

Riktlinjer för idrottsstrategiskt uppdrag pdf (pdf 193 KB)

Ansökningsblankett för ansökan om idrottsstrategiskt uppdrag

Blankett för ansökan om idrottsstrategiskt uppdrag pdf (pdf 141 KB)

Sidan uppdaterades 2021-06-03

Synpunkter på sidan?