Föreningsstöd och arrangörssupport

  • Teknik, materiel, scener, podier, festivalutrustning, …..
  • Lokaler – bokning, info om utrustning, ändamål, hyressättning/rabatter..
  • Information/annonsering/marknadsföring, trycksaker, viss distribution,
  • Tillgång till kreativa nätverk

Sidan uppdaterades 2018-08-27

Synpunkter på sidan?