Arrangörsstöd till barnkultur

Västra Götalandsregionens arrangörsstöd är ett komplement till kommunens egna kulturstöd/satsningar. Detta stöd hanteras av konsulenten för barn och unga på förvaltningen Kultur i Väst. Det gäller för engagemang av professionella utövare inom kultur och är riktat till barn och unga mellan 3-19 år. Arrangörsstödet baseras på antalet barn per kommun.

Västra Götalandsregionen vill vara en kraftfull kulturregion för barn och unga. Det regionala arrangörsstödet bidrar till att förverkliga den visionen. Stödet ges till kommuner som engagerar professionella kulturutövare och kan användas för att anordna kulturpedagogiska verkstäder, föreställningar eller kulturresor för barn och ungdomar. Stödet ska ses som ett komplement till kommunernas egna kultursatsningar.

Ansvarig samordnare
Arrangörsstödet kan sökas av alla kommuner som utser en ansvarig samordnare och formulerar en barn- och ungdomskulturplan. Planen ska visa vilka visioner och målsättningar som finns för verksamheten. Kultur i Väst kan ge stöd och råd om hur planen kan utformas. Arrangörsstödet fördelas i huvudsak i två former: subventionsstöd och omkostnadsstöd.
Ansvarig samordnare i Åmåls Kommun:
Kultursamordnare Rebecka Andersson

Subventionsstödet omfattar: Subventionen utgörs av en reserverad summa för varje kommun. Den summan baseras på antalet barn mellan 3-19 år i kommunen.

 • Föreställningar och kulturpedagogiska projekt:
  Stödet täcker 50 % av kostnaden av det kulturutbud som förmedlas i kulturkatalogerna.
 • Film:
  Stödet utgår till 50 % av filmhyran
 • Resor till natur- och kulturinstitutioner utanför den egna kommunen som omfattas av det regionala arrangörsstödet: Arrangören betalar resekostnader upp till 1000 kr per chartrad buss inom Västra Götalandsregionen. Kostnaden därutöver täcks av arrangörsstödet. Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 % av kostnaden av stödet. Betalar man med Västtrafikkort begär man kvitto av förare/konduktör. Arrangören står för kostnaden för inträden.

Omkostnadsstödet omfattar:
Ingen kommun ska på grund av sitt geografiska läge behöva betala mer för att engagera en professionell utövare. Därför ersätts idag utlägg för kostnader för resa, logi, traktamente, frakt av och försäkring för film. Dessa utlägg ersätts idag med 100 %, under förutsättning att den regionala budgetramen räcker.


Vem kan ta del av stödet?

Alla kommuner som uppfyller regionens krav kan söka detta stöd.

Kraven är att kommunen:

 • har en plan för barns och ungdomars kulturverksamhet
 • ansvarar för samordning och fördelning av arrangörsstödet
 • har kontakt med den regionala konsulenten för barn- och ungdomskultur.

Arrangörsstödet kan inte sökas av enskilda utövare eller producenter.
Stödet betalas ut till den kommunala samordnaren som ansvarar för fördelning av pengarna.


Arrangemang som kommunen söker stöd för:

 • Författarbesök för årskurs 3 och 5
 • Studieresor utanför kommunen
 • Skollovs aktiviteter
 • Skolbio
 • Teater/dans/musikföreställningar

KONTAKTINFORMATION

Kultursamordnare
Rebecka Andersson
Telefon 0532-172 08
E-post rebecka.andersson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-08-27

Synpunkter på sidan?