Kreativ kultur 


Åmåls kommuns stöd till ideell kulturverksamhet
för kreativitet, engagemang och lokal förankring.

Genom det samlade stödet till kulturverksamhet vill kommunen uppmärksamma och synliggöra föreningarnas, organisationers och övriga ideella aktörers betydelse för lokal kulturutveckling och tydliggöra sin roll i samspelet mellan ideellt engagemang, professionellt kulturskapande och näringsverksamhet. Kommunen lägger stor vikt vid att de horisontella perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, mångfald och delaktighet genomsyrar all verksamhet i strävan mot Åmåls Kommuns strategiska utvecklingsmål.

Sidan uppdaterades 2021-02-10

Synpunkter på sidan?