Till föreningar med ungdomsverksamhet, kulturföreningar, handikappföreningar samt övriga föreningar

Förening/organisation som avser att ansöka om bidrag från kommunen för år 2006 skall sända in skriftlig ansökan. Ansökan skall vara Kultur- och servicekansliet, Box 62, 662 22 Åmål tillhanda senast den 15 februari 2006. Till ansökan skall bifogas senast godkända verksamhetsberättelse, räkenskapssammandrag samt revisionsberättelse.

För föreningar med ungdomsverksamhet skall även sammanställningslista över närvarokort för 2:a halvåret 2005 lämnas in!

För föreningsmatrikeln: V g uppge i ansökan, förutom föreningens namn, adress och ev pg, även namn, adress och telefonnummer till kontaktperson.

Blankett för ansökan om verksamhetsbidrag kan erhållas från Kultur- och servicekansliet, tel 170 92 eller 170 93.

Sidan uppdaterades 2012-11-02

Synpunkter på sidan?