Information om Covid-19, läs mer här.

Föreningar i Åmåls kommun

Åmål har ett rikt föreningsliv med föreningar inom många skiftande intresseområden.

• Kulturföreningar - handläggs av kulturenheten, 0532-77 72 55.

• Föreningar med ungdomsverksamhet, föreningar för funktionshindrade och övriga vuxenföreningar - handläggs av teknik- och fritidsförvaltningen, 0533-68 16 67.

Föreningsmatrikel
Vi har här försökt göra en så fullständig föreningsmatrikel som möjligt, men om Du ser att någon förening fattas eller att några uppgifter är felaktiga, är vi tacksamma om du meddelar detta så att informationen blir så korrekt som möjligt.

Kontakta teknik- och fritidsförvaltningens kansli, 0533-68 15 87, eller till 0533-68 16 67.

Allaaktiviteter.se
Allaaktiviteter.se är en söktjänst där föreningar på ett enkelt och överskådligt sätt kan sprida information om sina aktiviteter och evenemang. Medlemskap hos Allaaktiviteter.se är kostnadsfritt för föreningar och ideella organisationer.

Läs mer på www.allaaktiviteter.se

Sidan uppdaterades 2021-07-19

Synpunkter på sidan?