Verksamhetsbidrag kultur 

Kommunala bidrag till föreningar och organisationer inom Åmåls kommun är avsedda att vara hjälp till självhjälp. Medlemmar i bidragsberättigade föreningar måste därför själva på olika sätt stödja organisationens ekonomi. Bidragen avses endast täcka del av total kostnad för vilka bidrag söks.

Vem kan söka?
Ideella föreningar och organisationer inom Åmåls kommun med egen styrelse och kassaförvaltning.
För att erhålla bidrag skall föreningen ha antagit stadgar och valt styrelse.

För vad kan man söka?
Utveckling av den egna verksamheten.

Utöver ekonomiskt stöd kan vi hjälpa dig med bl a lokaler, teknisk utrustning, marknadsföring och förmedla vidare i vårt nätverk.

Hur ansöker man?
Föreningen skickar in ansökan via vår e-tjänst

När får man svar?
Verksamhetsbidrag bereds för beslut på kulturenheten och fastställs av kulturchef.

Redovisning
Efter genomfört verksamhetsår skall föreningen skriftligt rapportera hur bidraget har använts.


Vi hjälper dig!
För frågor rörande föreningar eller verksamhetsbidrag kontakta processledare Charlin Svanér dela Cruz.

KONTAKTINFORMATION

Processledare
Charlin Svanér dela Cruz
Telefon 0532-77 72 55
E-post [email protected]
E-tjänst

•  Sista ansökningsdag
    31 mars 2019

Sidan uppdaterades 2019-03-12

Synpunkter på sidan?