Startbidrag

Kommunala bidrag till föreningar och organisationer inom Åmåls kommun är avsedda att vara hjälp till självhjälp.

Vem kan söka?
Nystartade föreningar under förutsättning att kommunens allmänna krav uppfylls.

För vad kan man söka?
Startbidraget finns som hjälp till förening vid etableringstillfället. Beviljat bidrag innebär att föreningen även fortsättningsvis kan ansöka om kommunalt bidrag hos kulturnämnden.

Hur mycket kan man söka?
Upp till 2000 kr.


Utöver ekonomiskt stöd kan vi hjälpa dig med bl a lokaler, teknisk utrustning, marknadsföring och förmedla vidare i vårt nätverk.

Hur ansöker man?
Föreningen skickar in ansökan via vår e-tjänst.


När får man svar?
I maj månad efter startbidrag beretts för beslut på kulturenheten och fastställts av kulturchef.

Redovisning
Efter genomfört verksamhetsår skall föreningen lämna in verksamhetsberättelse samt rapportera om fortsatt verksamhet i föreningen.


Vi hjälper dig!
För frågor rörande föreningar eller startbidrag kontakta kultursamordnare Gunnar Källström.

KONTAKTINFORMATION

Processledare 
Charlin Svanér dela Cruz
Telefon 0532-77 72 55
E-post [email protected]

Sidan uppdaterades 2018-11-08

Synpunkter på sidan?