Kulturstrategiskt uppdrag


Det kulturstrategiska uppdraget är framtaget med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program och tillämpas genom varje unik aktörs målformuleringar. Uppdragets syfte är att bidra till måluppfyllelse av kommunens strategiska utvecklingsområden.

De verksamheter som Åmåls kommun tilldelar kulturstrategiska uppdrag anses som viktiga i strävan efter ett dynamiskt och levande kulturliv. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och bidra till utvecklingen av ett hållbart, demokratiskt samhälle där delaktighet främjas.

Föreningarnas verksamhet ska därför vara utåtriktad och inkluderande.
De horisontella perspektiven tillgänglighet, jämlikhet, mångfald och inkludering, ska känneteckna aktörernas verksamhet.

Stödet ska ge möjligheter för aktörerna både att etablera sig och långsiktigt verka i kommunen.
Uppdragstagarna förväntas arbeta för samverkan på både lokal och regional nivå och även söka samarbeten nationellt och internationellt.

Vem kan söka?
Ideella föreningar och organisationer inom Åmåls kommun med egen styrelse och kassaförvaltning.

Hur ansöker man?
Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad man vill utveckla i sin verksamhet, ev projektidé och på vilket sätt detta relaterar till kommunens kulturpolitiska program. Ansökan ska även innehålla en beräkning av vilka kostnader som är kopplade till utvecklingsinsatsen.
Det kulturstrategiska uppdraget utlyses en gång per år.

Behandling och beslut
Kulturstrategiska uppdrag bereds för beslut i Kulturutskottet och fastställs av Kommunstyrelsen.


Redovisning
Efter genomfört verksamhetsår skall föreningen skriftligt rapportera hur bidraget har använts.
Projekt och verksamheter som beviljats kulturstrategiskt uppdrag ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten "Med stöd från" samt Åmåls kommuns logotyp.
Uppföljande dialogmöten sker under uppdragsperioden.

KONTAKTINFORMATION

Kulturchef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post [email protected]

Sidan uppdaterades 2018-08-27

Synpunkter på sidan?