Arrangörsbidrag för unga

Vem kan söka?

  • Du mellan 16-26 år som bor i Åmåls kommun
  • Enskilda personer eller i grupp


För vad kan man söka?

  • Utåtriktade och offentliga aktiviteter och evenemang
  • Aktiviteten/evenemanget ska vara ett ’privat’ projekt (ej skolprojekt)
  • Aktiviteten/evenemanget ska genomföras i Åmåls kommun


Hur mycket kan man söka?
Du kan söka upp till 5000 kr

Utöver ekonomiskt stöd kan vi hjälpa dig med lokaler, teknisk utrustning, marknadsföring och annat vi kan ordna tillsammans.


Hur ansöker man?

Du skickar in din ansökan via denna e-tjänsten. I ansökan ska du beskriva din idé; vad du vill göra, när du vill göra det och vilka kostnader du räknar med.
Om du är minderårig krävs det att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

När får man svar?
Inom 14 dagar efter du har lämnat in din ansökan.

Redovisning:
Efter genomförandet lämnar du en kort rapport om din aktivitet/evenemang och redovisar även kostnader och eventuella intäkter.

Vi hjälper dig!
Behöver du bolla din idé? Eller kanske handledning? Har du frågor om vem du kan kontakta för frågor om lokaler, teknik och liknade? Inga problem, vi hjälper dig med detta!

KONTAKTINFORMATION

Processledare
Charlin Svanér dela Cruz
Telefon 0532-77 72 55
E-post [email protected]

Sidan uppdaterades 2019-12-02

Synpunkter på sidan?