För företagare

På biblioteken finns tillgång till litteratur, tidningar/tidskrifter och databaser. Biblioteken erbjuder också gratis Internet-uppkoppling.

Användbara ämnesord och avdelningar på Biblioteket
Företagsekonomi Qb
Starta eget Qbaj
Standardisering Qbb
Redovisning Qbc
Personaladministration Qbf
Kontorsteknik Qbg
Affärskorrespondens Qbgb
Försäljningsorganisation Qbla
Marknadsföring Qbl
Reklam och PR Qbm


Tidskrifter - tidskriftartiklar
Biblioteken prenumererar på ett antal tidskrifter. Äldre artiklar kan man nå via olika databaser som kräver tillgång till lösenord. Kontakta då biblioteket.


Länkar : Myndigheter


Bolagsverket
Kommerskollegium
Tillväxtverket
Patent- och Registreringsverket
Statistikdatabasen Svensk officiell statistik tillgänglig via Internet.


 

Länkar : Allmänna länkar
Affärsskolan En webbaserad utbildning för den som vill starta eget
Expowera Information för småföretagare,  nystartare och studerande om ämnen som berör företagande
Nyföretagarcentrum Information för den som vill starta eget
Svenska exportrådet Vill underlätta för svenska företag att växa internationellt
Sverige.se Vägvisaren till svensk samhällsinformation
West Sweden Stödjer och uppmuntrar den lokala och regionala utvecklingen som möjliggörs genom EU-medlemskapet.
Almi Ägs av staten och har till uppgift att främja utvecklandet av företag och nyföretagande. Rådgivning och finansiering.
Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?