Styrelsen 2017


Ordförande
Åke Nilsson
Solsätersvägen 6, 662 98 Tösse
tel. 203 22, mobil 070-652 56 25
e-post ake.n.20322@telia.com

Vice ordförande
Per-Ove Ahlstedt
Malmgatan 13 F, 662 33 Åmål
tel 718 96, mobil 070-687 59 93

Sekreterare / kassör
Birgitta Dahl-Lindberg

Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 170 55
e-post birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Ledamot
Lars-Göran Ahlm

Schölinsgatan 5 B, 662 32 Åmål
tel 149 41
e-post hbf.lars-goran@telia.com

Ledamot
Sven Martinsson

Åsgatan 49 D, 662 91 Åmål
tel 108 64, mobil 073-180 99 16
e-post sven-terttu@hotmail.com

Ledamot
Eva Tranefeldt

Kompassgatan 7, 662 36 Åmål
tel 149 70
e-post tranefeldt@gmail.com


Ledamot
Sten-Kåre Sandin

Kristinebergsgatan 12 C, 662 36 Åmål
tel 71971, mobil 070 635 13 46
e-post stenkresandin@yahoo.com


Suppleant
Kerstin Grundberg

Västanå 401, 662 98 Tösse
tel 200 15
e-post kers.grundberg@gmail.com

Suppleant
Kjell Pettersson

Åbergsgatan 4 B, 662 34 Åmål
tel 101 61, mobil 070-681 83 31
e-post kjepson@tele2.se

Suppleant
Ture Bohlin

Hemmet 130 Mo, 662 98 Tösse
tel. 430 25, mobil 070 534 30 25
e-post ture.b@telia.com

Hedersledamot
Karl-Erik Waern
Edsgatan 20, 662 30 Åmål
tel. 138 15

Adjungerad, kommunarkivarie
Margareta Nilars

Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 171 08
e-post margareta.nilars@amal.se

Valberedning sammankallande
Morgan Torger

Järngatan 4, 662 33 Åmål
tel 134 25
e-post mt-foto@telia.com

Valberedning
Rune Eriksson

Slädekärr 115, 662 98 Tösse
tel 210 54

Valberedning
Tage Stahre

Kyrkogatan 27, 662 31 Åmål
tel 711 56


Revisor
Sune Eriksson

Centralgatan 1, 662 33 Åmål
tel 710 24, mobil 070-312 66 15
e-post beritosune@telia.com

Revisor
Kjell Andersson

Kristinebergsg.10 E, 662 36 Åmål
tel 159 05

Revisorsuppleant
Nils-Göran Karlsson
Klövervägen 3L, 662 35 Åmål
tel 185 40, mobil 070 215 21 65

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2017-04-21

Synpunkter på sidan?