På gång…. 

Årsmöte 2017

Åmåls Föreningsarkiv har hållit årsmöte. Mötet inleddes av ordföranden Åke Nilsson, som hälsade välkommen.
Rune Årehult valdes till mötesordförande. Mötet godkände det gångna årets verksamhetsberättelse och räkenskaper och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Föreningen har totalt 91 arkivbildare anslutna, varav 70 är aktiva föreningar.
Antalet leveranser av handlingar till arkivet var under fjolåret 29 stycken.
Bland dessa kan nämnas handlingar från numera nedlagda Åmåls Karateklubb och bilder från EFS-kyrkan, även den nedlagd. Wilfried Hoffman har lämnat in en mängd foton som speglar arbetslivet på Electrolux-Euroclean och Nilfisk Advance.

Till ordförande omvaldes Åke Nilsson och till ordinarie ledamöter med två års mandattid omvaldes
Per-Ove Ahlstedt och Birgitta Dahl-Lindberg. Då avsägelse hade kommit in från Karl-Erik Waern invaldes Sten-Kåre Sandin.
Karl-Erik Waern har verkat i föreningen under många år, han blev vald till suppleant 1996 och invald i styrelsen 1997.
Årsmötet valde Karl-Erik Waern till hedersledamot i föreningen.
Övriga i styrelsen är Lars-Göran Ahlm, Sven Martinsson och Eva Tranefeldt.
Till suppleanter omvaldes Kerstin Grundberg, Kjell Pettersson samt valdes Ture Bohlin.
Kommunarkivarie Margareta Nilars är adjungerad till styrelsen.
Till revisor omvaldes Sune Eriksson. Avsägelse hade kommit in från Thage Nilsson, Kjell Andersson valdes till ny revisor. Till revisorsuppleant valdes Nils-Göran Karlsson.

Efter årsmötet visade Bertil Johansson och Birger Ohlsson bilder från järnvägen Åmål-Årjäng och berättade järnvägsminnen.


ARKIVENS DAG I ÅMÅL

Årets Arkivens dag gick av stapeln på Kulturhuset lördagen den 12 november. Omkring hundra personer besökte utställningen denna dag.
Föreningsarkivet visade handlingar och foton från en gammal gård i Grobyn där två systrar bott och ur Nilsgunnar Elloz Elfsteds samling fanns bilder, affischer från folkparken Furuhäll och diverse program att se. Bilderna från herrekiperingen Högberg & Winblads Eftr. intresserade också många.
Tre idrottsfilmer samt handlingar med minnesvärda idrottshändelser visades på övervåningen.

Kommunarkivet visade stadskartor från 1600-tal till 1900-tal.

Åmåls Släktforskare fanns på plats.
Med andra ord lite av varje och något för alla, för att citera en besökare. Utställningen var väldigt uppskattad.
Vi bjöd på kaffe med hembakade bullar. Även i år kunde vi konstatera att många besökare stannade länge, drack kaffe och pratade gamla minnen.

Utställningen stod kvar en vecka.

 


 

Arkivensdag 14_flyglarm

Arkivensdag 14_klipp

 


 

Studiecirkel

Hösten 2010 startade Föreningsarkivet en studiecirkel i SISU:s regi, i syfte att inventera föreningsverksamheten i Åmål med omnejd. Vi har gått igenom gamla tidningslägg och noterat alla föreningshändelser – stort som smått. Åren 1924-1931 är klara sen tidigare och finns i pappersform.

Under våren avslutade vi arbetet med åren 1940, 1941, 1950 och 1951.

Det är tänkt att resultatet ska finnas på vår hemsida och också vara sökbart i vår publika dator.


KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2017-04-21

Synpunkter på sidan?