Åmåls kommunarkiv


Åmåls kommunarkiv är ett lokalhistoriskt arkiv som tillhandahåller arkivmaterial och arkivservice för forskning, utbildning och kultur. I kommunarkivet finns det kommunala arkivmaterialet från 1860-talet och framåt från Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskog kommun, Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskog kommun, Tössbo kommun  och Åmåls kommun.
Här finns också enskilt arkivmaterial från föreningar, gårdar, privatpersoner och släkter.

Kommunarkivet bistår forskare och allmänheten med arkiv- och forskarservice.
Forskarbord med arkivexpedition finns på Kulturhusets 2:a  våning. Arkivhandlingar lånas normalt inte ut för studium utanför Kulturhuset. Kulturhuset har inlåningsrätt av arkivhandlingar från andra arkivinstitutioner i Sverige.

Bildarkiv
I arkivet förvaras ca 140.000 negativ från bland andra hovfotograf Bror Isakson, fotograf Henry Stake, samt flera amatörfotografer. Arbete med att registrera och lägga in dessa bilder i en sökbar databas pågår.

Sökdatabaser
Nationell Arkivdatabas (NAD),
Visual Arkiv - en databas för arkivhandlingarna.
På CD-skivor finns Emigranten, Sveriges dödbok 1901-2013, Smedskivan, Sveriges befolkning 1890, 1900, 1970. 1980 och 1990.

Microfiche
I släktforskaravdelningen finns mikrofilmade kyrkoarkivalier från slutet av 1600-talet fram till början av 1900-talet på microfiche för läsning på våra läseapparater.
Exempelvis Husförhörslängder, Flyttningslängder, Födelse- och dopböcker, Död- och begravningsböcker, Räkenskaper för kyrkan.
Nu finns även möjlighet att släktforska med Arkiv Digital och Digitala Forskarsalen (SVAR), det finns en dator för släktforskning i bibliotekets släktforskaravdelning.

Rullfilm/Microfilm
Dessutom finns microfilmade lokaltidningar: Åmåls Weckoblad från 1846, Åmåls-Tidningen från 1874, Åmåls-Posten från 1883 och Provinstidningen Dalsland från 1911.
Microfilmade lantmäteriakter som täcker de flesta gårdar i kommunen.

Arkivförteckning före stora
kommunsammanslagningen 1970/71
 
Åmåls stad 1868 – 1971
Åmåls Landskommun 1862 - 1951
Edsleskog kommun 1863 - 1951
Fröskog kommun 1863 - 1951
Mo kommun 1863 - 1951
Tösse kommun 1863 - 1951
Tydje kommun 1863 - 1951
Ånimskog kommun 1863 - 1951
Tössbo kommun 1952 – 1971

Besöksadress: Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål
Postadress: Åmåls kommunarkiv, Box 18, 662 21 Åmål
Telefon: 0532-17108, 17055
E-post: asa.fjellman-latt@amal.se eller birgitta.dahl-lindberg@amal.se

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS KOMMUNARKIV
Kommunarkivarie
Åsa Fjellman-Lätt
Telefon:
0532-17108
E-post:  asa.fjellman-latt@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls kommunarkiv
Box 18, 662 21 Åmå

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?