Föreningsarkivets styrelse 2022


Ordförande

Gerhard Jansson
Skogsvägen 9D, 662 32 Åmål
mobil 070-563 91 02
e-post gerhard.jansson@telia.com

Vice ordförande
Sten-Kåre Sandin
Kristinebergsgatan 12 C, 662 36 Åmål
tel 71971, mobil 070 635 13 46
e-post stenkresandin@yahoo.com

Sekreterare adjungerad
Birgitta Dahl-Lindberg
Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 170 55
e-post birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Kassör
Lars-Göran Ahlm
Schölinsgatan 5 B, 662 32 Åmål
tel 149 41
e-post hbf.lars-goran@telia.com

Ledamot
Per-Ove Ahlstedt
Malmgatan 13 F, 662 33 Åmål
tel 718 96, mobil 070-687 59 93

Ledamot
Sven Martinsson
JÄrngatan 2F, 662 33 Åmål
tel 108 64, mobil 073-180 99 16
e-post sven-terttu@hotmail.com

Ledamot
Eva Tranefeldt
Kompassgatan 7, 662 36 Åmål
tel 149 70
e-post etranefeldt@gmail.com

Suppleant
Ture Bohlin
Hemmet 130 Mo, 662 98 Tösse
tel. 430 25, mobil 070 534 30 25
e-post ture.b@telia.com

Suppleant
Kerstin Grundberg
Västanå 401, 662 98 Tösse
tel 200 15
e-post kers.grundberg@gmail.com

Revisor
Kjell Andersson
Kristinebergsg.10 E, 662 36 Åmål
tel 159 05, mobil 070-298 11 64
e-post: kjellgunnar.andersson@gmail.com

Revisor
Lars-Rune Hägg
LIndgatan 6, 662 36 Åmål
tel 109 60, mobil 070-325 73 06
e-post lars-rune.hagg@telia.com

Revisorsuppleant
vakant

Valberedning sammankallande
Åke Nilsson
Rålingsgatan 2, 662 31 Åmål
tel. 203 22, mobil 070-652 56 25
e-post ake.n.20322@telia.com

Valberedning
vakant

Valberedning
vakant

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-11-03

Synpunkter på sidan?