Årsmöte

Åmåls Föreningsarkiv höll sitt årsmöte 28 mars. Mötet leddes av ordföranden Gerhard Jansson.

Mötet godkände det gångna årets verksamhetsberättelse och räkenskaper och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Föreningen har 65 aktiva föreningar.

Under fjolåret tog Föreningsarkivet emot 25 leveranser med handlingar. Bland dessa kan nämnas handlingar från Tösse-Tydje Skytteförening, Fengersfors Missionsförening och standar som tillhört Kasenbergs IF. Arkivet har också fått in en bildsamling från Fengersfors med foton både från bruket och samhället, tagna 1949.

Till ordförande på ett år omvaldes Gerhard Jansson och till ordinarie ledamöter med två års mandattid omvaldes Lars-Göran Ahlm, Sven Martinsson och Eva Tranefeldt.

Övriga i styrelsen är Per-Ove Ahlstedt och Sten-Kåre Sandin. Birgitta Dahl-Lindberg är adjungerad till styrelsen.

Till suppleanter omvaldes Ture Bohlin och Kerstin Grundberg.

Som revisorer omvaldes Kjell Andersson och Lars-Rune Hägg.

Efter mötet berättade Gustaf Wennberg om Åmåls historia

Arkivens dag

Arkivens dag gick av stapeln andra lördagen i november 2021.

Föreningsarkivet valde denna gång att ha en fotoutställning med bilder från två Åmålsfotografer, Henry Stake och Olof Englund.

Vi visade också en utställning från branden i Åmål 1901 och utanför kulturhuset stod den gamla brandbilen Tidaholmaren uppställd.

På Arkivens dag kom ca 125 besökare och under den efterföljande veckan ca 100 besökare till.

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-10-07

Synpunkter på sidan?