Information om föreningsarkivet

Åmåls Föreningsarkiv bildades 1990, då under namnet Folkrörelsearkivet, och utgör en förening av ideella organisationer i Åmåls kommun.

Åmåls Föreningsarkiv har till uppgift att samla in, bevara och förteckna handlingar av historiskt intresse inom förenings- och folkrörelsesfären i Åmål med omnejd.

Åmåls Föreningsarkiv har också till uppgift att ställa handlingar till forskningens förfogande och sprida kunskap om förenings- och folkrörelsernas betydelse förr, nu och i framtiden.

Varje ideell förening i eller i anknytning till Åmåls kommun kan bli medlem i Föreningsarkivet.
Kostnaden är f.n. 250 kr per år.

De handlingar som lämnats in för förvaring tillhör fortfarande respektive förening som är medlem. Föreningarna kan på egen begäran återta sina handlingar.

Handlingarna förvaras i Kommunarkivet på Kulturhuset, säkert för brand, stöld och andra faror.

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Gerhard Jansson
Telefon:
070-563 91 02
E-post:
gerhard.jansson@telia.com

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2023-11-03

Synpunkter på sidan?