Styrelsen 2019


Ordförande

Åke Nilsson
Solsätersvägen 6, 662 98 Tösse
tel. 203 22, mobil 070-652 56 25
e-post ake.n.20322@telia.com

Vice ordförande
Sten-Kåre Sandin
Kristinebergsgatan 12 C, 662 36 Åmål
tel 71971, mobil 070 635 13 46
e-post stenkresandin@yahoo.com

Sekreterare / kassör
Birgitta Dahl-Lindberg
Kulturhuset, Box 18, 662 21 Åmål
tel 170 55
e-post birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Ledamot
Lars-Göran Ahlm
Schölinsgatan 5 B, 662 32 Åmål
tel 149 41
e-post hbf.lars-goran@telia.com

Ledamot
Per-Ove Ahlstedt
Malmgatan 13 F, 662 33 Åmål
tel 718 96, mobil 070-687 59 93

Ledamot
Sven Martinsson
Åsgatan 49 D, 662 91 Åmål
tel 108 64, mobil 073-180 99 16
e-post sven-terttu@hotmail.com

Ledamot
Eva Tranefeldt
Kompassgatan 7, 662 36 Åmål
tel 149 70
e-post etranefeldt@gmail.com

Suppleant
Ture Bohlin
Hemmet 130 Mo, 662 98 Tösse
tel. 430 25, mobil 070 534 30 25
e-post ture.b@telia.com

Suppleant
Kerstin Grundberg
Västanå 401, 662 98 Tösse
tel 200 15
e-post kers.grundberg@gmail.com

Revisor
Kjell Andersson
Kristinebergsg.10 E, 662 36 Åmål
tel 159 05, mobil 070-298 11 64

Revisor
Lars-Rune Hägg
LIndgatan 6, 662 36 Åmål
tel 109 60, mobil 070-325 73 06
e-post beritosune@telia.com

Revisorsuppleant
Nils-Göran Karlsson
Klövervägen 3L, 662 35 Åmål
tel 185 40, mobil 070 215 21 65

Valberedning, sammankallande
Rune Eriksson
Slädekärr 115, 662 98 Tösse
tel 210 54

Valberedning
Tage Stahre
Kyrkogatan 27, 662 31 Åmål
tel 711 56

Valberedning
vakant

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2019-04-08

Synpunkter på sidan?