Årsmöte

Åmåls Föreningsarkiv har hållit årsmöte.

Mötet leddes av ordföranden Åke Nilsson.
Mötet godkände det gångna årets verksamhetsberättelse och räkenskaper och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.
Föreningen har totalt 92 arkivbildare anslutna, varav 70 är aktiva föreningar.

Under fjolåret tog Föreningsarkivet emot 30 leveranser med handlingar. Bland dessa kan nämnas tidningsklipp från den numera nedlagda hockeyklubben Nygård Vikings HC, fotoalbum med bilder tagna av Bertil Fredriksson samt ett vykortsalbum från början av 1900-talet med anknytning till Skällebyn.

Till ordförande på ett år omvaldes Åke Nilsson och till ordinarie ledamöter med två års mandattid omvaldes Per-Ove Ahlstedt, Birgitta Dahl-Lindberg och Sten-Kåre Sandin. Övriga i styrelsen är Lars-Göran Ahlm, Sven Martinsson och Eva Tranefeldt.
Till suppleanter omvaldes Ture Bohlin och Kerstin Grundberg. Avsägelse hade inkommit från Kjell Pettersson som varit suppleant i många år. Åke Nilsson tackade Kjell för hans goda insatser genom åren och överlämnade blommor.
Som revisorer omvaldes Kjell Andersson och Lars-Rune Hägg. Till revisorsuppleant omvaldes
Nils-Göran Karlsson.

Efter mötet underhöll Lennart Hansson med ett trevligt fotoquiz med bilder från Åmål

Arkivens dag


Arkivens Dag 2018 anordnades tillsammans med Älvsborgsarkivet, Riksarkivet och Institutet för språk- och folkminnen. Årets tema var Fest och Glädje.
Kulturchef Stefan Jacobson öppnade utställningen och höll invigningstal.

Utställningen innehöll foton och handlingar från olika festligheter i Åmål såsom Barnens dag, Svenska Flaggans dag och uppträdanden på Furuhäll, Vikenborg och Folkets hus i Fengersfors. Det visades också bilder och handlingar från Gustav Flinks verksamhet i Åmål och bilder från Mörtebolstravet. En modell över folkparken Furuhäll (utlånad av PRO) fanns att beskåda.
Riksarkivet, Institutet för språk- och folkminnen samt Älvsborgsarkivet fanns på plats med information om sina verksamheter.

I hörsalen hölls föredrag om: Arkiven (Riksarkivet, Kommunarkivet och Föreningsarkivet), A.G. Rålins orgelfabrik i Åmål, Folklig fromhet och svart magi, Åmåls historia och Silverskatter från Åmål.
Fem jubilerande föreningar deltog, Riksarkivet 400 år, Åmålsortens Hembygdsförening
100 år, PRO 75 år, Åmåls Fotoklubb 70 år och Åmåls Släktforskare 25 år. Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund firade att deras bok ”Hembygden” fyllde 100 år.
Böcker med lokalhistorisk anknytning fanns till försäljning.

Utställningen stod kvar i två veckor och sågs av ca 950 personer.

KONTAKTINFORMATION

ÅMÅLS FÖRENINGSARKIV
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon:
0532-17055
E-post: birgitta.dahl-lindberg@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls föreningssarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Sidan uppdaterades 2019-04-08

Synpunkter på sidan?