Information om Covid-19, läs mer här.

Åmåls kommunarkiv

INFORMATION MED ANLEDNING AV SEMESTER OCH CORONAPANDEMI 

Med anledning av semestertider och coronapandemi är besök till kommunarkivet begränsat.

Utlämnande av allmänna handlingar sker enligt särskild rutin och hanteras av Kansli- och utredningsenheten. 

Kontakta Kansli- och utredningsenheten via växel 0532-170 00 eller e-post: kommun@amal.se 

På grund av arkivariens frånvaro under vecka 27-29 tas inga leveranser emot till kommunarkivet.

I Åmåls kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala verksamheten.
Kommunarkivet ger råd och stöd till kommunens förvaltningar och verksamheter i frågor gällande arkivvård och dokumenthantering. Tar emot leveranser från kommunala verksamheter enligt gällande beslut och överenskommelse. Kommunarkivet ansvarar för arkivvård av de levererade handlingarna samt för tillgängliggörande för allmänheten enligt offentlighetsprincipen.

I kommunarkivet finns det även arkivmaterial kommunala verksamheten från 1860-talet och framåt.
Här finns handlingar från upphörda kommuner som Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskog kommun, Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskogs kommun, Tössbo kommun.

Betyg från utbildning:
• Betyg från grundskola finns på kommunarkivet ( fram till 2005*).
• Behöver du betyg fån gymnasium kontakta Karlbergsgymnasium: karlberg@amal.se
• Behöver du betyg från Vuxenutbildning kontakta vägledare Sara Rösvall Churchill:
Telefon: 0532-174 43
E-post: sara.rosvall.churchill@amal.se
Vid förfrågan ange ditt personnummer, läsår du avslutade utbildningen och program du gick på.

Elevhälsovårdsjournaler
Åmåls kommun fullmäktige beslutar om avhändande av skolhälsovårdsjournaler med stöd av 15 § 2 st. arkivlagen. För ett avhändande krävs ett särskilt beslut vilket betyder att det endast kan gälla för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällen avhändande ska ske.
Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare, det kan vara en annan skola i en annan kommun eller en friskola. I fall friskola köper en skolskötersketjänst av kommunen ägs skolsköterskans journaler av kommunen (vårdgivaren).
I princip innebär det att journalen följer en elev när eleven flyttar till en annan kommun, skola eller friskola.

Fastighetshandlingar
I visa enstaka fall finns äldre handlingar rörande en fastighet på Kommunarkivet, men om du är i behov nyare handlingar som rör din fastighet, som till exempel olika bygglovsärenden kontakta:  bygg.miljo@amal.se

Mer info finns här:
https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/planer-bygglov-och-kartor/.
Vid kontakt ange ditt fastighetsnummer.
Du får gärna besöka även Lantmäteriets websida: https://www.lantmateriet.se/

Tjänstgöringsintyg
Har du jobbat hos en verksamhet inom Åmåls kommun? I första hand vänd dig till personal enheten.
Vid förfrågan ange ungefär när det var, vilken verksamhet du har jobbat inom och ditt personnummer.

Om släktforskning
Släktforskning är väldigt populär hobby. I Åmål kan man få hjälp av Åmåls släktforskningsförening bosse.oberg@telia.com eller kolla upp Riksarkivets webbsida för mer rådgivning: https://riksarkivet.se/slakt-personforskning


Kontakta kommunarkivarien
Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på ett besök. Handlingar från kommunarkivet lånas inte ut för studier utanför Kulturhuset. Det finns forskarbord finns på Kulturhusets andra våning där man kan sitta. Det finns också möjlighet att få kopior på handlingar enligt kommunens gällande kopieringstaxa.

Kontakta oss

Telefon: 0532-17 000
E-post:
kommunarkiv@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls kommunarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Bild på arkivhyllorBild på kartorBild på gamla böcker

Sidan uppdaterades 2021-07-02

Synpunkter på sidan?