Åmåls kommunarkiv

I Åmåls kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala verksamheten.

Kommunarkivet ger råd och stöd till kommunens förvaltningar och verksamheter i frågor gällande arkivvård och dokumenthantering. Tar emot leveranser från kommunala verksamheter enligt gällande beslut och överenskommelse. Kommunarkivet ansvarar för arkivvård av de levererade handlingarna samt för tillgängliggörande för allmänheten enligt offentlighetsprincipen. 

 

I kommunarkivet finns det även arkivmaterial kommunala verksamheten från 1860-talet och framåt.

Här finns handlingar från upphörda kommuner som Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskog kommun,

Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskogs kommun, Tössbo kommun.

 

Betyg från utbildningen:

  • Betyg från grundskola finns på kommunarkivet eller respektive grundskola.
  • Betyg från gymnasieskola finns på Karlbergsgymnasiet.
  • Behöver du betyg från vuxenutbildning kontakta handläggare Anna-Lena Fredriksson, telefon 0532-172 15.

 

Vid förfrågan om betyg ange:

  • ditt namn och efternamn, tidigare efternamn (om du haft ett annat namn under skoltiden)
  • personnummer
  • skolans namn
  • linje/program/kurs
  • klassbeteckning
  • år då utbildningen slutade

 

Elevhälsovårdsjournaler

Åmåls kommunfullmäktige beslutar om avhändande av skolhälsovårdsjournaler med stöd av 15 paragrafen 2 stycket Arkivlagen. För ett avhändande krävs ett särskilt beslut vilket betyder att det endast kan gälla för upprättade journaler och måste fattas årligen vid de tillfällena avhändande ska ske.

Ett avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till en annan vårdgivare, det kan vara en annan skola i en annan kommun eller en friskola. I fall friskola köper en skolskötersketjänst av kommunen ägs skolsköterskans journaler av kommunen (vårdgivaren).

I princip innebär det att journalen följer en elev när eleven byter en skola och går till skola i en annan kommun eller till friskola.

 

Fastighetshandlingar

I visa enstaka fall finns äldre handlingar rörande en fastighet på Kommunarkivet, men om du är i behov nyare handlingar som rör din fastighet, som till exempel olika bygglovsärende kontakta bygg.miljo@amal.se mer info här:

 https://www.amal.se/bo-arbete-och-miljo/planer-bygglov-och-kartor/.

Vid kontakt ange ditt fastighetsnummer.

Du får gärna besöka även Lantmäteriets websida: https://www.lantmateriet.se/ där kan du få tillgång till historiska kartor som rör din fastighet

  

Tjänstgöringsintyg

Har du jobbat hos en verksamhet inom Åmåls kommun? I första hand vänd dig till personal- och löneenheten.

Vid förfrågan ange ungefär när det var, vilken verksamhet du har jobbat på och ditt personnummer

 

Om släktforskning

Släktforskning är väldigt populär hobby. I Åmål kan man få hjälp av Åmåls släktforskningsförening bosse.oberg@telia.com eller kolla upp Riksarkivets webbsida för mer rådgivning:  https://riksarkivet.se/slakt-personforskning

 

Kontakta kommunarkivarien 

Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling.

Vill du komma på ett besök kontakta kommunarkivarien i förväg för att bestämma en tid.

Handlingar från kommunarkivet lånas inte ut för studium utanför Kulturhuset därför forskarbord finns på Kulturhusets andra våning.

Det finns också möjlighet att få kopior på handlingar enligt kommunens gällande taxa.

Kontakta oss

Telefon: 0532-171 08
Vardagar 8:00-12:00 och 13:00-16:00
E-post:
kommunarkiv@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls kommunarkiv
Box 62, 662 21 Åmål

Bild på arkivhyllorBild på kartorBild på gamla böcker

Sidan uppdaterades 2023-10-11

Synpunkter på sidan?