Åmåls kommunarkiv

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN

Med anledning av den pågående coronapandemin är kommunarkivet är stängt för personligt besök. Utlämnande av allmänna handlingar sker enligt särskild rutin. Eventuella leveranser till arkivet sker efter överenskommelse med kommunarkivarien.

Kontaktperson:

Anna Danielsson
Arkivarie
Telefon: 0532-171 08
E-post: anna.danielsson@amal.se

I Åmåls kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala verksamheten. Kommunarkivet ger råd och service till kommunens förvaltningar i frågor gällande arkiv och dokumenthantering samt vårdar, förtecknar och ansvarar för slutförvaring av arkiverade kommunala handlingar.

I kommunarkivet finns det arkivmaterial som återspeglar händelser och förändringar inom samhället och den kommunala verksamheten från 1860-talet och framåt. Här finns handlingar från upphörda kommuner som Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskog kommun, Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskog kommun och Tössbo kommun.

Här förvaras också föreningsarkivets handlingar samt enskilt arkivmaterial från föreningar, gårdar, privatpersoner och släkter.
Vissa handlingar har begränsad tillgänglighet pga sekretess.

Kommunarkivet bistår forskare och allmänheten med arkiv- och forskarservice. Arkivhandlingar lånas inte ut för studium utanför Kulturhuset och forskarbord finns på Kulturhusets andra våning. 

Bildarkiv
I arkivet förvaras ca 140.000 negativ från bland andra hovfotograf Bror Isakson, fotograf Henry Stake, samt flera amatörfotografer. Arbete med att registrera och lägga in fotografier i en sökbar databas pågår.

Rullfilm/Microfilm
Dessutom finns microfilmade lokaltidningar: Åmåls Weckoblad, Åmåls-Tidningen, Åmåls-Posten och Provinstidningen Dalsland. Årtalen varierar.

Arkivförteckning före stora kommunsammanslagningen 1970/71

Åmåls stad 1868 – 1971
Åmåls Landskommun 1862 - 1951
Edsleskog kommun 1863 - 1951
Fröskog kommun 1863 - 1951
Mo kommun 1863 - 1951
Tösse kommun 1863 - 1951
Tydje kommun 1863 - 1951
Ånimskog kommun 1863 - 1951
Tössbo kommun 1952 – 1971

Kontakta oss

Telefon: 0532-17 000
E-post:
kommunarkiv@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls kommunarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Bild på arkivhyllorBild på kartorBild på gamla böcker

Sidan uppdaterades 2020-11-17

Synpunkter på sidan?