Åmåls kommunarkiv

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN

Med anledning av den pågående coronapandemin är kommunarkivet är stängt för personligt besök. Utlämnande av allmänna handlingar sker enligt särskild rutin. Eventuella leveranser till arkivet sker efter överenskommelse med kommunarkivarien.

Kontaktperson:

Anna Danielsson
Arkivarie
Telefon: 0532-171 08
E-post: anna.danielsson@amal.se

I Åmåls kommunarkiv förvaras handlingar från den kommunala verksamheten.

Kommunarkivet ger råd och stöd till kommunens förvaltningar och verksamheter i frågor gällande arkivvård och dokumenthantering. Tar emot leveranser från kommunala verksamheter enligt gällande beslut och överenskommelse. Kommunarkivet ansvarar för arkivvård av de levererade handlingarna samt för tillgängliggörande för allmänheten enligt offentlighetsprincipen. 

I kommunarkivet finns det även arkivmaterial kommunala verksamheten från 1860-talet och framåt. Här finns handlingar från upphörda kommuner som Åmåls stad, Edsleskog kommun, Fröskog kommun, Mo kommun, Tösse kommun, Tydje kommun, Åmåls landskommun, Ånimskog kommun och Tössbo kommun.

 

Hör av dig till kommunarkivarien om du är intresserad av att komma åt någon handling eller vill komma på ett besök. Handlingar från kommunarkivet lånas inte ut för studium utanför Kulturhuset därför forskarbord finns på Kulturhusets andra våning. Det finns också möjlighet att få kopior på handlingar enligt kommunens gällande taxa.

Kontakta oss

Telefon: 0532-17 000
E-post:
kommunarkiv@amal.se

Besöksadress
:
Kulturhuset, Kungsgatan 20, Åmål

Postadress:

Åmåls kommunarkiv
Box 18, 662 21 Åmål

Bild på arkivhyllorBild på kartorBild på gamla böcker

Sidan uppdaterades 2021-01-05

Synpunkter på sidan?