Personal

 

Kulturchef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post stefan.jacobson@amal.se


Enhetssassistent
Birgitta Andersson 
Telefon 0532-171 01
E-post birgitta.andersson@amal.se

Barn- och ungdomsbibliotekarie / verksamhetsansvarig
Madeleine Eriksson
Telefon 0532- 170 91
E-post madeleine.eriksson@amal.se

Bibliotekarie 
Anna Johansson Ährlund
Telefon 0532- 172 53
E-post anna.johansson-ahrlund@amal.s

Bibliotekarie                       
Gunnar Källström       

Telefon 0532-77 72 34
E-post gunnar.kallstrom@amal.se

Biblioteksassistent 
Carina Ohlsson 
Telefon 0532-171 03
E-post carina.ohlsson@amal.se

 
Socialbibliotekarie / verksamhetsansvarig 
Emma Olander
Telefon 0532- 173 22
E-post emma.olander@amal.se

Bibliotekarie
Katharina Saltberg
Telefon 0532-171 05
E-post katharina.saltberg@amal.se

Bibliotekarie
Malin Öhman
Telefon 0532- 171 06
E-pos
t malin.ohman@amal.se

ARKIVET

Kommunarkivet
Åsa Fjellman-Lätt
Telefon 0532-171 08

E-post asa.fjellman-latt@amal.se

Föreningsarkivet
Birgitta Dahl-Lindberg
Telefon 0532-170 55

E-post birgitta.dahl-lindberg@amal.se

 

KULTUR

Kultursamordnare                       
Rebecka Andersson         

Telefon 0532-172 08
E-post rebecka.andersson@amal.se

Processledare inom kulturutveckling                       
Charlin Svanér dela Cruz

Telefon 0532-77 72 55
E-post charlin.svaner-delacruz@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2019-10-17

Synpunkter på sidan?