Kultur och fritid

Välkommen till Åmåls kommuns sidor om Kultur och fritid. Vi är övertygade om att kultur- och fritidsaktiviteter berikar människors välbefinnande och gör gott för både kropp och själ.

Åmål har ett rikt utbud av musik, konst, hantverk, litteratur, dans och andra kulturyttringar. Fritids- och föreningslivet är mycket aktivt och levande.

Vem gör vad?

Kommunala verksamheter för kulturföreningar drivs av kulturenheten som är en del av kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kommunala verksamheter för föreningar med ungdomsverksamhet, föreningar för funktionshindrade och övriga vuxenföreningar sköts av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål.

KONTAKTINFORMATION

Kultur allmän
Urban Jansson
E-post: urban.jansson@amal.se

Kultur bibliotek
Madeleine Eriksson
E-post:
madeleine.eriksson@amal.se

Kulturskolan
Charlotte Ellenius
E-post: charlotte.ellenius@amal.se


Fritid
Nils Ahlqvist
Telefon:
0533-68 17 50
E-post: nils.ahlqvist@saffle.se

Lämna synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss. Det kan handla om sådant som är bra eller sådant som behöver rättas till. För att du som medborgare lätt ska komma i kontakt med kommunen erbjuder vi dig en e-tjänst där du beskriver ditt ärende.

Lämna synpunkt

Sidan uppdaterades 2023-09-26

Synpunkter på sidan?