Tösse och Tydje


Tösse/Tydje församling ligger ca 10 kilometer söder om Åmål längs E 45. Landskapet domineras av jord- och skogsbruk även om de flesta invånarna pendlar till centralorten.

Av kommunens invånare bor omkring 830 i Tösse/Tydje.

Solsätershemmet är ett serviceboende för äldre. Vidare finns låg- och mellanstadieskola och barnomsorg.

Tösse skärgård är ett av naturreservaten i kommunen. Den ger ett fint exempel på den fantastiska innanhavsskärgård som Vänern kan erbjuda. Laxfisket utanför skärgårdsöarna är välbekant både i Sverige och  delat av Europa.

Sidan uppdaterades 2021-03-12

Synpunkter på sidan?