Mo


Mo församling ligger nordväst om centralorten Åmål och har cirka 300 invånare. De flesta arbetar i centralorten, även om jord- och skogsbruket har betydelse för sysselsättningen i församlingen.

Genom Mo församling går det gamla järnvägsspåret efter Åmål - Årjängs Järnväg. Spåret är idag i bruk endast genom chartertrafik i Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ), som bedriver resor på sträckan Åmål-Svanskog.

Forsbacka Golfklubb vid Forsbacka Herrgård ligger i Mo församling, Här - 6 km väster om Åmål - finns en av landets i särklass vackraste 18-hålsbanor. Atmosfären från den gamla herrgården med tradition från järnbruksepoken på 17- och 1800-talen vilar tryggt över anläggningen som med sin tidsenliga bebyggelse är byggnadsminnesförklarad. Hotell finns i den så kallade Jägmästarflygeln.
Mo kyrka

Mo kyrka

Sidan uppdaterades 2021-03-12

Synpunkter på sidan?