Fengersfors och Fröskog


Fengersfors/Fröskog ligger söder om Edsleskog och har omkring 600 invånare.

Fengersfors präglas än idag av det 200-åriga bruksområdet, där det idag bedrivs en rad olika näringsverksamheter. I den gamla bruksmiljön finns även NOT QUITE, som är ett gränsöverskridande forum och nätverk för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare.

I Fengersfors finns lanthandel och annan service i form av bland annat förskola.

I Fröskog strax söder om tätorten Fengersfors finns kommunens kanske vackraste kyrka - Fröskogs spånklädda kyrka. Kyrkan invigdes 1730 och är mest berömd för sina fantastiska takmålningar med motiv ut bibeln, målade av Hans Georg Schüffner. 

 

Sidan uppdaterades 2021-03-12

Synpunkter på sidan?