Edsleskog

Edsleskog ligger mycket naturskönt i den västra kommundelen vid sjön Edslan utmed länsväg 164. Drygt 300 personer bor i församlingen . På orten finns låg- och mellanstadieskola, förskola samt hotell. En av Västsveriges största vinter- sportanläggningar "Högheden i Dalsland", ligger ca 1 km söder om tätorten.

I Edsleskog finns ett par av kommunens naturreservat; Bräcke Ängar - som präglas av framförallt den gamla odlingskulturen - ängsbruket - som under flera hundra år utgjort ryggraden i det svenska jordbruket. Området har en mycket rik flora.

Klöverud med Dalslands högsta berg, Baljåsen - sträcker sig 301 meter över havet. När Du parkerat bilen vid torpet Petersburg och vandrar leden via Björndalsberget upp till Baljåsen väntar Dig en slående utsikt över landskapet.

I Edsleskog finns också flera av kommunens bättre sportfiskevatten. Ett av dessa är Ängebytjärnet - en handikappanpassad sportfiskeanläggning med inplanterad ädelfisk.

Edsleskogs prästgård är ett bra exempel på gammal dalsländsk byggnadstradition. I den rödmålade prästgården med flygelbyggnader växte bland annat Anders Fryxell upp - Värmlandsvisans skapare.

Edsleskog var under medeltiden en mötesplats för pilgrimer på väg mot Nidaros, nuvarande Trondheim. Från denna tid tros den "heliga" Sankt Nicolai källa härstamma. 

Torpet Petersburg, Foto:T.Hedenberg

Torpet Petersburg

Sidan uppdaterades 2021-03-12

Synpunkter på sidan?