Mötesplats Tollebols kvarn

(projektet är avslutat)


Syfte
Syftet med projekt Mötesplats Tollebols kvarn var att stimulera besöksnäringen i kommunen och i Dalsland. Projektet skull också skapa nya arbetstillfällen i bygden, särskilt för ungdomar och nya invånare. Vidare skulle projektet öka kunskapen om kvarnrörelsen och jordbruksföretag ur ett historiskt perspektiv samt ge en inblick i ett modernt jordbruk.

Mål
Projektets mål var att stärka besöksnäringen, planera, utveckla och iordningställa ett interaktivt museum i ladugården och i omgivningen med en rundvandring. Projektet avlutades i maj 2018. (Åmål firar 375 år 2018). Ungdomar utbildades för att guida/visa runt och berätta om mötesplatsen. 

Åmåls kommun var projektägare.

Länk till mer information: http://framtidsbygder.se/

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2023-05-15

Synpunkter på sidan?