Mötesplats Tollebols kvarn


Syfte
Syftet med projekt Mötesplats Tollebols kvarn är att stimulera besöksnäringen i kommunen och i Dalsland. Projektet ska också skapa nya arbetstillfällen i bygden, särskilt för ungdomar och nya invånare. Vidare ska projektet öka kunskapen om kvarnrörelsen och jordbruksföretag ur ett historiskt perspektiv samt ge en inblick i ett modernt jordbruk.

Mål
Projektets mål är att stärka besöksnäringen, planera, utveckla och iordningställa ett interaktivt museum i ladugården och i omgivningen med en rundvandring. Det ska vara klart i slutet av maj 2018. (Åmål firar 375 år 2018). Under sen vår ska ungdomar utbildas för att guida/visa runt och berätta om mötesplatsen. Från ansökan Lokal bilaga.

Åmåls kommun är projektägare.

Länk till mer information: http://framtidsbygder.se/

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2020-11-02

Synpunkter på sidan?