Leaderprojekt Vandra i Ronjaland

(projektet är avslutat)
Tanken med leaderprojektet är att utforma vandringsleder i Åmåls kommun kring Fröskog och Fengersfors som i söder ska ansluta till Pilgrimsleden samt i norr till både Storspåret och Pilgrimsleden. Projektet kallas ”Vandra i Ronjaland”. På sikt finns det en tanke att märka ut sevärdheter längs med lederna som är av kulturellt, historiskt, geologiskt eller geografiskt intresse. Syftet är att skapa ett sammanhängande nät av leder under samlingsnamnet ”VANDRA I RONJALAND” och att därefter i organiserad form vidareutveckla och vidmakthålla lederna. Föreningen Vandra i Ronjaland kommer att projektleda och organisera arbetet och Åmåls kommun är projektägare för projektet. Projektet finansieras av lokalt ledd utveckling Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal samt Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2023-05-15

Synpunkter på sidan?