Leaderprojekt Hållbara evenemang

(projektet är avslutat)

Leaderprojekt ”Hållbara evenemang” har genomförts i Åmåls och Årjängs kommuner. Syftet med projektet har varit att genom utökade kunskaper långsiktigt och hållbart säkra lokala evenemang. Projektet resultat  ska kunna vara till nytta för andra evenemangsarrangörer och destinationer. Målet med projektet var att genomföra nulägesanalyser och evenemangsundersökningar samt ett processarbete för att utveckla en hållbar och långsiktig modell för samverkan mellan evenemangsarrangörer, föreningsliv, näringsliv och kommuner.

Evenemangen Åmåls Bluesfest och Hästkraft i Årjäng har utgjort skarpa case i förstudien och legat som grund för projektarbetet. I juli 2022 genomfördes två större turistekonomiska undersökningar i samband med evenemangens genomförande. Därutöver genomfördes intervjuer och möten med evenemangens olika intressenter. Viktigt har varit att försöka klargöra olika effekter, ekonomiska och andra, som evenemangen medför både i stort och för de enskilda intressenterna. Intressenterna fick också lämna synpunkter på bland annat samverkans- och utvecklingsfrågor.

Projektet har gett kommunerna, arrangörerna och andra evenemangsintressenter nya fakta och kunskaper om effekterna av lokala evenemang i allmänhet och evenemangen Åmåls Blues Fest och Hästkraft Årjäng i synnerhet. Man har också fått kunskaper om besökarnas upplevelser och syn på evenemangen och arrangörsorterna Åmål och Årjäng. Förutsättningar för att utveckla, förbättra och långsiktigt säkerställa evenemangen har skapats.

Utifrån projektintressenterna syn på evenemangsutveckling och samverkan har ett förslag på samverkansmodell tagits fram. Modellen bygger på att nya kommunala evenemangsstrategier ska utvecklas och att nya verktyg för evenemangsbedömningar tas fram. Detta ansågs vara avgörande för att kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med evenemangsfrågor och utveckla nya samverkansorganisationer.

Åmåls kommun var projektägare och är ni som evenemangsarrangör eller destination intresserade av mer information kontakta gärna vår näringsutvecklare Jenny Christensen.

 

KONTAKTPERSON

Näringsutvecklare
Jenny Christensen
Telefon: 0532-173 01
E-post: jenny.christensen@amal.se

Rapporter

Projektrapport pdf (pdf 943 KB)
Rapport Åmåls bluesfest pdf (pdf 990 KB)

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2023-09-11

Synpunkter på sidan?