Medeltida tegelkyrka hittad vid utgrävningar i Edsleskog

(projektet är avslutat)


Den svenska medeltidshistorien håller på att skrivas om efter sommarens utgrävningar i Edsleskog. På den gamla kyrkogården hittades lämningar efter vad som ser ut att vara Sveriges första tegel kyrka. Nu planeras ett besöksmål med kafé och utställningar i prästgården.

Den medeltida kopplingen är inget nytt i Edsleskog. I början av 1990-talet arrangerade under några år en välbesökt medeltidsmarknad på området framför prästgården och den gamla kyrkogården.

Sommaren 2019 samt 2020 gjorde utgrävningar med sensationella resultat vid utgrävningar på den gamla kyrkogården. Man hittade lämningar från en medeltidskyrka i tegel från början av 1200-talet. Det är omkring 20–30 år innan man tidigare antagit att kyrkor började byggas i med tegel i Sverige. Det finns inga synliga lämningar efter kyrkan över marknivån, men det finns tecken på var kyrkans murar ligger genom förhöjningar i marken.

Mätningar visar att kyrkan var 41 meter lång, 29 meter bred och hade tre skepp. Det var en gigantisk kyrka mitt i det dalsländska skogslandskapet. Under utgrävningen hittades mynt som gör att man kunnat datera kyrkans ålder. Tegel var ett mycket exklusivt byggnadsmaterial vid den här tiden. Forskarna försöker nu hitta svaret på frågan varför en så osannolikt stor kyrka byggdes långt ute i den dalsländska skogsbygden.

Den 4 november var det 800 år sedan som påve Honorius III gav Edsleskogs kyrka avlatsrätt på biskop Beng i Skaras önskan. 

Sommarens fynd har resulterat i planer på att prästgården som ligger nära fyndplatsen ska utvecklas till ett besöksmål. Redan till sommaren hoppas man på invigning. I prästgårdens flygel är tänkt att bli ett sommarkafé. I huvudbyggnaden planeras  det tillsammans med Lödöse museum utställning som berättar historien om utgrävningarna. Fynden i Edsleskog har skapat stort nationellt intresse runt detta som har uppmärksammats av riksmedier och satt Dalsland och Edsleskog på kulturhistoriska kartan. Sveriges radio P1S program Vetenskapsradion historia spelade in en program om de spännande fynden i Edsleskog. Klicka på spelaren för att lyssna på programmet


Förstudie - Edsleskogs gamla kyrkomiljö

Syftet med förstudien är att utreda och finna vägar att förvalta och tillgängliggöra den historiska platsen Edsleskogs gamla kyrkoplats, med fokus på kyrkoruinen, källan och religions-/kyrko-pilgrimshistoria. En förstudie gällande Edsleskogs gamla kyrkomiljö behöver genomföras för att undersöka möjligheterna till ett genomförandeprojekt för att utreda nya eller utvecklade besöksanledningar.
Edsleskogs gamla kyrka och historien kopplat till platsen är av högt kulturhistoriskt värde. Ett av Sveriges tidiga helgon, en mördade prästen Sankt Nikolaus, grundade Edsleskogs ryktbarhet som vallfartsplats och ledde till bygget av en tegelkyrka av väldiga proportioner. Pågående utgrävningar och analyser pekar mot att kyrkan kan ha börjat byggas på 1220-talet, vilket skulle göra den till Sveriges äldsta tegelkyrka. Detta är sensationellt och det framstår som både självklart och nödvändigt att förvalta denna plats och dess historia på bästa sätt.
Platsen förenar synnerligt högt kulturhistoriskt värde med stora möjligheter ur ett besöksnäringsperspektiv, bland annat kopplat till pilgrimsvandring. Adderat finns Edslekogs prästgård med sin potential och moderna historia bland annat kopplat till Anders Fryxell.
Detta är några av anledningarna till att en förstudie kring en möjligt framtida besöksmål behöver utredas. I styrgruppen för projektet ingår projektledare Johan Abenius och ordförande Gerhard Jansson för Dalslands Fornminnes och hembygdsförbund samt kommunens turismutvecklare. Projektet finansieras av lokalt ledd utveckling Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal samt Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2023-09-11

Synpunkter på sidan?