Förstudie - Edsleskogs Bike Center

(projektet är avslutat)

Projektet genomfördes i form av en förstudie om möjligheten att bygga cykelbanor för att utveckla cykelturism på Högheden. Syftet med förstudien Edsleskogs Bike Center är att undersöka alla förutsättningar för att utveckla Åmåls Skicenter till en året runt-anläggning med fokus på cykelprodukter under sommarhalvåret. Resultatet av förstudien är tänkt att ligga som en grund för ett framtida genomförandeprojekt. Den typ av cykelanläggning som ska utredas och eventuellt utvecklas, finns idag inte i området och inte heller i någon större utsträckning i övriga Sverige.

Länk till mer information:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

KONTAKTPERSON

Enhetschef näringsliv- och kommunikationsenheten
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2023-05-15

Synpunkter på sidan?