2012-08-15

Partiernas synpunkter på vsionsförslaget
Visionsförslaget har under sommaren varit ute i partigrupperna för diskussion. Vid återsamlingen med den politiska beredningsgruppen den 15 augusti redogjorde ledamöterna för partiernas ståndpunkter. De blev intressanta diskussioner, bland annat om viktiga ordval, begrepp och om ambitionsnivåer för visionen. För att uppnå enighet kring visionen kommer det att krävas kompromisser av partierna. Beredningsgruppen är nästan i mål med detta. Endast detaljer skiljer partierna åt. Gruppen beslutade att behandla visionsförslaget på nytt och inkomma med nya ståndpunkter. Dessa skickas vidare till Spenat som omarbetar visionen och presenterar ett nytt förslag. Den 30 augusti är det nytt möte med beredningsgruppen som då ska försöka enas kring förslaget.  

2012-06-18

Visionsförslaget under lupp
Idag måndag 18 jun hade den politiska beredningsgruppen arbetsmöte. Processledarna från Spenat deltog och gick igenom hur de har arbetat för att komma fram till visionsförslaget. Det blev mycket bra diskussioner, bland annat om att visionen måste formuleras med målet att alla kan stå bakom den, och att den färdiga visionen hela tiden måste hållas levande och vägas in i beslut som fattas. Mötet diskuterade också vikten av rätt ordval och hur snävt formulerad en vision kan vara.

Under sommaren kommer de politiska partigrupperna att gå igenom förslaget. Nästa arbetsmöte är inbokat till den 15 augusti. Då kommer alla synpunkterna att sammanställas och återkopplas till Spenat. Trevlig sommar!

2012-06-18

Politiskt visionsmöte
Den politiska beredningsgruppen ska träffas den 18 juni för att diskutera ett arbetsmaterial med ett förslag till vision för Åmål. Processledarna Per Lekemark och Mats Åstrand från Spenat AB deltar. De kommer att förklara hur de har arbetat med alla synpunkter och förslag som har lämnats in och utifrån dessa och Åmåls starka egenskaper har kommit fram till visionsförslaget.

2012-06-04

Förslag till ny vision för Åmål
Processledarna på Spenat AB, Per Lekemark och Mats Åsrand, har presenterat ett arbetsmaterial med ett förslag till ny vision för Åmål. Förslaget kommer att presenteras för politikerna i beredningsgruppen den 18 juni.

2012-05-15

Politiken samlas kring visionen
Den politiska beredningsgruppen träffades för att diskutera det fortsatta arbetet med visionen. När underlaget levereras från processledarna i slutet av maj (v.22) kommer underlaget att behandlas ute i de partigrupperna. Beredningsgruppen träffas därefter den 18 juni, då gruppen kommer att börja arbetet med att formulera ett första förslag till vision.

2012-05-02

Tyckt om Åmål

Nu har insamlingen av synpunkter och förslag i samband med visionsarbetet avslutats. Cirka 120 vykort och talonger från Åmålsmagasinet samt några brev har lämnats in eller pstats. Här följer ett urval av vad folk har tyckt om Åmål. Sypunkterna som har återgivits är inte direkta citat och inläggen har i en del fall kortats.

Utveckla befintligt näringsliv och riskkapital.

Bra att vi har ett Åmål utan betalning för p-platser. P-automater är ett onödigt stressmoment.

Starta gärna simundervisningen i Fengersfors igen, för barnens, föräldrarnas och samhällets skull.

Bygg upp innerstan, dra in affärer från utkanten och gör en galleria. Försök få hit någon kejda.

Fengersforsbo tycker: Tänk efter! Vi bor i den del av Åmåls kommun som har störst inflyttning. Vi växer. Bromsa inte denna trend genom vindkraftsetableringar.

Allmän väg runt Nötön. I Åmål kan man bara vända överallt. Vi vill gå runt in Åmål på långpromenad.

Höj skatten- folket går ju ändå inte med på ”negativa” ändringar.

Byt namn till Åmåls stad.

Gör camping på Örnäsvallen, så blir Åmål en stor campingstad.

Tempererad utomhuspool på Örnäsvallen.

Vad fint ni har gjort i Örnässkogen och Näsviken. Det vore roligt om ni tänkte på vandringsleden Näsgatan-Fågeltornet.

Satsa på turism- Åmål har förutsättningarna. Snygga till Måkeberg för husbilscamping innan bostadsprojektet blir realitet.

Gör en camping vid Näsviken. Till vänster om nya vägen när du kör upp till nybygget. Gör ett vandrarhem av AME-huset.

Jag tycker det vore spännande om Åmål stack ut hakan och sa att genom Åmål ska nya tågförbindelser gå Norge/Norra Sverige till Göteborg och övriga Europa.

Byt ut sittande landstingspolitiker. Vi behöver en bra sjukvård. Inflyttande ser även på en väl fungerande vårdcentral. Jobba för bevarandet av Bäckefors sjukhus.

Jobba stenhårt för att vi ute på landsbygden för bästa tänkbara bredbandsuppkoppling. Vi småföretagare är beroende av bra digital kommunikation.

Vi ska inte gå i fällan att försöka bli en större stad än vi är, med att härma efter deras sätt att planera stora affärscentra och liknande.

 

 


 


Åmål är bra på att arrangera evenemang. Utveckla de befintliga evenemangen.
Fortsätt att utveckla Åmål som en handelstad. Försök att locka hit affärer så att centrum lever. Utveckla den marina känslan av att vara på en ”strandtomt”.

Se över information/skyltar för turister/besökare.

Underlätta för cyklister att cykla rakt igenom centrum. Gör Kungsgatan bilfri eller enkelriktad. Skapa ringled runt centrum. Enkelrikta Strandgatan.

Öppna trygghetsboende för att möta en åldrande befolkning.

Använd vår närhet till Vänern för att utveckla turismen.

Försök få hit yrkeshögskola.

Gör om Örnäsvallen till husvagns/husbilscamping med året runt- öppet.

Vi borde ha en större idrottsanläggning för inomhussporter som är öppen året om. Det är jobbigt för oss som håller på med inomhussporter när hallarna stänger för sommaren.

Öppna Jensen’s Bofhøfhouse och byt namn till Åmål stad.

Få hit fler stora affärer t ex H&M. Det skapar jobb och ett större utbud.

Det skulle vara så fint om kommunen planterade en vårlök för varje invånare.

Jag tycker vi har en fin stad. Men när man vill gå ut en söndag och ta en fika är ställen stängda.

Jag tycker att det är dags att satsa på ett Å-stråk. Gångväg med enkla planteringar längs ån.

Vi tycker att det ihop med Not Quite ska byggas en konstnärlig skateboardpark på Kotorget.

Vi behöver arbeta ännu mer för att välkända matkedjor etablerar sig vid E45 i Åmåls kommun.

Riv ner och bygg upp en Marina värd sitt namn. Åmål vid Vänern måste ha en Marina som tillhandahåller båtturisters intressen. Här ska en toppmodern turistbyrå också finnas.

Glasa in hela gågatan i Åmåls centrum. Då blir det som ett litet köpcentra mitt i stan.

Gör Åmål till en cykelvänligare stad. Önskar cykelbana genom centrum.

Flytta tågstationen in till centrum. Åmåls gamla lokstall blir en perfekt station.

Välkommen till Åmåls stad –anno 1643-

Åmåls kommun borde subventionera båttaxi i kommunens skärgård.

 


 


Om det blir ett torg vid de nya stadsdelarna så ser jag gärna att det torget kan ge plats för en vackert belyst skridskobana vintertid.

I Åmål borde det kanske finnas ett musikmuseum eller kulturmuseum. Finns det i Sverige?

Skola och vård är fantastisk i Åmål. Tack för det!!

Geografiskt sett kanske man kan säga att Åmål är en av få städer i landet som äger de bästa lägena för både boplats och turism. Utnyttja det bättre.

Behåll lanthandel i Fengersfors, satsa på vindkraft, behåll skolor och vårdinrättningar.

Bruksgården i Fröskog vid infarten till Fengersfors är bedrövlig. Vill ha den riven omgående.

Glöm inte bort att Åmål inte bara är stadskärnan utan hela sina fem socknar.

Utveckla även landsbygden runt omkring Åmål. Det heter ju: stad och land, hand i hand.

Tössebo tycker: en livsmedelsbutik vore bra, utökade busstider dagar och kvällar vore bra, en pizzeria vore bra.

Ånimskogsbo saknar: affär, skola, post och bankservice.

Ta även fram en vision angående de mindre tätorterna i kommunen, så att även landsbygden har en framtid.

Stoppa den högljudda trafiken nattetid på Kungsgatan. Öka närvaron av polis och ordningsvakter när restaurangerna/barerna på Kungsgatan stänger.

Åmål bryr jag mig inte om. Jag har däremot synpunkter på Fengersfors. Varför så skräpigt? Exv. Mitt emot vår ICA-butik. Efter vattnet är det fullt med bråte efter någon slags röjning. Vore inte fel med uppstädning.

Önskemål: asfaltering av Sjövägen för att slippa dammet från trafiken till och från badet.

Jobba stenhårt på marknadsföring så att industrier och företagare kommer hit samt även ungdomsinriktade klädaffärer.

Åmål är bra på att försämra allting, minska trevnaden, förstöra lusten att bo eller besöka Åmål. Senaste dumt: P-skivor i Åmål. Marknadsför Åmål som staden med p-platser, utan p-lisa, p-skiva och istället tillåtelse att stanna så länge de vill. Fram för: välkomnande, vänliga, vanliga, varma, Åmål vid Vänern.

Cykelbana från Åmåls södra utfart till Brevik.

Åmål som hamn och sjöstad. Utveckla skönheten i Åmål som stad.

Jag hoppas på en vackrare sommarstad med nya papperskorgar på gågatan och blommor i massor som gläder alla besökande i vår stad.

 
Åmål skulle kunna bli en krog och caféstad som lever och är vacker. Rusta upp Örnäs camping.

En stolthet är musikkåren- den tillhör stadsbilden. Tillgångarna är vattnet, Vänern + Kalven+ Edslan, naturen vid Hannebol, Örnässkogen.

Var rädd om Åmålsån. Se till att den inte slammar igen. Centralplan kan snyggas till.

Kunnighet, engagemang, vilja att vara bäst och bra exempel- är något som lönar sig att ha som mål. Det är en bra vision.

Att jag slipper se skymmande hus på parkeringen framför båthamnen. Det är min vision.

Jag tycker att prio ett är att ändra inställning på människor i kommunen så vi får igenom det som behövs; vindkraftverk, hotellbygge, bebyggelse på Måkeberg.

Bättre miljöstrategi, sepciellt vedeldning för undvikande av svart och illaluktande rök i bostadsområdena.

Plantera oaser bakom stadshotellet på Café XO.

Städa upp på Näsgatan. Belysing på avfarten till häger på Lövåsvägen.

En fin liten småstad som vi kan vara stolta över Med sitt nära sjöläge är den jättebra att växa upp i.

Åmåls måste bli attraktivt att bo i hela året.

Natur och kultur i all ära, men varför flyttar folk härifrån? De som nu verkligen flyttar hit måste ju få hjälp med det som just de behöver. Folk måste få utvecklas på egna villkor.

Utbyggnad och utveckling är bra, men bevara den vackra naturen som staden har. I framtiden kan den bli en viktig resurs för lokalbefolkningen och turister.

  


 

2012-04-31

Insamlingen är avslutad

Insamlingsarbetet är avslutat. Allt materila som har lämnat/skickat in överlämnas nu till processledarnan på Spenat för sammanställning och analys.

2012-04-10

Vykort

Gratis vykort är ett sätt för kommunen att erbjuda medborgarna möjlighet att tycka till om Åmål. 
Hämta vykort till dig och dina vänner, och gör era röster hörda! 
 

På följande ställen kan du hämta vykort:

Stadshusets reception, Kungsgatan 26

Kulturhuset (biblioteket)

Coop Konsum

Ica Supermarket

Café XO

Oscars Café & Bar

Solsätershemmet Tösse

Fengersfors Lanthandel

Bills grill i Ånimskog

Stadshotellet (receptionen)

Palms servicestation (Statoil) Karlstadsvägen.

Iryats pizzeria

Åmåls pizzeria

2012-03-28

Fyra gruppen har genomfört workshop med diskussioner om hur de uppfattar Åmål idag, och vilka hot och möjligheter som finns.

Näringslivsgruppens workshop genomfördes 19/3.
Grupperna Åmålsbor hade sin workshopdag 21/3.
Politikernas workshop genomfördes den 22/3.

Det kom in många bra synppunkter och idéer från de fyra grupperna. Varje grupp arbetade kring en SWOT-analys som listar styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Åmål. Här följer en kort sammanfattning av vad grupperna kom fram till.
Näringslivet tycker att Åmåls styrkor ligger i att det etableras en del nya företag. Åmål har ett aktivt kultur- och friluftsliv och så har vi Vänern. Bland svagheterna nämns negativ attiyd, rädsla för konkurrens och förändring, samt brist på engagemang. Möjligheter för Åmål är utveckling av bokdagarna, göra Åmål mer känt i Norge, turismen och att skapa konferenscenter. Hoten som näringslivet uppfattar är dåliga kommunikationer, stor utflyttning och hög ungdomsarbetslöshet.

Åmålsborna tycker Åmåls styrkor ligger i bland annat billigt och bra boende, barnvänlighet, naturen, Vänern och föreningslivet. Bland svagheterna noteras jantekänsla, trångsynthet, nöjesutbudet, dåligt självförtroende och långt till sjukhus.Möjligheter är turism, att Åmål och Säffle går ihop, barnfamiljer, inflyttarservice och mötesplatser för idéer. Hot enligt Åmålsborna är åldrande befolkning, nejsägare, arbetslöshet, kommunens ekonomi och omvärldsberoende.  

Politkergruppen tycker att Åmåls styrkor bland annat består i järnvägen, travbanan, stadsmiljöer från 1700-talet, varierat näringsliv och Karlbergsgymnasiet. Svagheter som identifierades är låg förändringsbenägenhet, brist på aktiviteter för ungdomar 15-18 år, utveckling av fastighetsvärdet och kollektivtrafiken under helgerna. Politiken ser möjligheter i Vänern, barnomsorg på nattetid, industrins närhet till Norge, levande landsbygd och kostnadläget. Hot är enligt gruppen är jantelagen, globalisering, kommunens ekonomi, utflyttning, låg utbildningsnivå och folkhälsan.

Jan Andersson, Kommunikatör

2012-03-14

Visionsarbetet på Facebook
Måndagen den 12 mars var något av en historisk dag för Åmåls kommun. Det var då som Tyck om Åmål lades ut som en egen Facebooksida. Därmed tog Åmåls kommun steget ut på allvar bland de sociala medierna. När visionsarbetet är klart släcks sidan ner, men det kan bli så att den istället övergår i en officiell sida för hela kommunen.

Åmålsborna hittar till Facebooksidan
Efter bara två dagar med visionsarbetet på facebook har det kommit in flera intressant inlägg och förslag. 34 personer gillar sidan.

Workshop-grupper
De fyra workshopgrupperna som tagits ut för visionsarbetet kommer att jobba med Åmåls framtid under nästa vecka. Grupperna består av Åmålsbor 17-34år, Åmålsbor 35-70 år, personer från handel- och näringsliv och en grupp politiska från samtliga partier i fullmäkige.

Näringslivsgruppens workshop genomförs 19/3
Grupperna Åmålsbor har sin workshopdag 21/3
Politikernas workshop äger rum den 22/3

Affischering
Inom de närmsta dagarna kommer visionsarbetet att bli visuellt synligt runt om i kommunen med uppmaningen tyck om Åmål på cirka 300 affischer.

Politiker gav sin syn på visionsarbetet
Den 12 mars hade den politiska referensgruppen och deras ersättare sitt första möte. Visionsarbetets processledare kommunikationsföretaget Spenat AB presenterade sig och berättade om visionsprocessen. En intressant diskussion följde där politikerna berättade om förväntningar på visionsarbetet. Alla var överens om behovet av en vision.

Gilla oss på Facebook
Klicka här!
Har du frågor och funderingar?
Har du frågor om visionsarbete kan du kontakta kommunens kommunikatör Jan Andersson.
Tel. 0532-17446 eller jan.andersson@amal.se

Om du har direkta frågor till politiker och tjänstemän vänligen använd deras egna e-postadresser enligt formen: förnamn.efternamn@amal.se, eller skicka e-post till kommun@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?