Vision
Det här är sidan för Åmåls visionsarbete. Här kan du följa det pågående arbetet och här hittar du information om hur du kan göra din röst hörd.

Vad är en vision?
En vision kan beskrivas som bilder av framtida bättre tillstånd. Visionen ska skapa mening åt människors arbete, engagemang och vägledning. En vision behöver inte kunna konkretiseras fullständigt. Den ligger framför oss i tiden och skall ge oss en mental bild av framtiden. Visionsarbetet för Åmål tar sikte på år 2020. Vad är din vision för Åmål? Ta chansen och gör din röst hörd! Tillsammans skapar vi Åmåls framtid.

Ingen klagomur
Visionsarbetet är inte en klagomur utan ett forum för tankar, idéer och förslag på var Åmål ska befinna sig år 2020. Hur ska kommunen uppfattas av omvärlden? Vad är vi bra på? Vad har vi som vi kan bygga vidare på? Vad behöver vi utveckla?

Facebook e-post och gratis vykort
Alla invånare i Åmål ska kunna göra sin röst hörd. Det finnas flera sätt.
Inom kort kommer här att publiceras en lista över platser där du kan hämta gratis visionsvykort. Vykorten kan du använda för att göra din röst hörd. Men redan nu kan du gå in på visionsarbets facebooksida och tycka till. Du kan också redan nu skicka e-post.
Skicka e-post till vision@amal.se
Facebooksidan hittar du på facebook.com/tyckomamal
Den riktade insamlingskampanjen av synpunkter och förslag pågick fram t o m 30 april.

Bakgrunden

Arbetet med att ta fram en vision för Åmål inleddes hösten 2011 då kommunfullmäktige beslutade om att en ny vision ska tas fram. Vid årsskiftet anlitades kommunikationsföretaget Spenat AB för uppdraget att leda visionsarbetet.

Politisk styrgrupp
En politisk styrgrupp utsågs i början av året. Det är kommunstyrelsens tillväxtutskott. I februari bestämdes att fyra utvalda arbetsgrupper ska jobba koncentrerat under halvdagar med Åmåls vision. Det var två grupper med slumpmässigt utvalda Åmåsbor, en grupp med personer från näringslivet och en grupp bestående av den politiska beredningsgruppen.

Politisk beredningsgrupp
Det finns också en politisk beredningsgrupp bestående av nio personer samt ersättare från samtliga politiska partier som är de som kommer att arbeta fram det slutliga förslaget som kommer att läggas fram för politiskt  beslut i kommunfullmäktige. Målet är att det ska ske på oktobersammanträdet.

Gilla oss på Facebook
Klicka här!
Har du frågor och funderingar?
Har du frågor om visionsarbetet kan du kontakta kommunens kommunikatör Jan Andersson.
Tel. 0532-17446 eller jan.andersson@amal.se

Om du har direkta frågor till politiker och tjänstemän vänligen använd deras egna e-postadresser enligt formen: förnamn.efternamn@amal.se, eller skicka e-post till kommun@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-04-22

Synpunkter på sidan?