Tösse och Tydje


Tösse/Tydje församling ligger ca 10 km söder om Åmål längs riksväg 45. Landskapet domineras av jord- och skogsbruk även om de flesta invånarna pendlar till sina arbeten i centralorten.

Av kommunens invånare bor omkring 830 i Tösse/Tydje.

Solsätershemmet är ett serviceboende för äldre. Vidare finns låg- och mellanstadieskola, butik och barnomsorg.

Tössebäckens skärgård är ett av naturreservaten i kommunen. Den ger ett fint exempel på den fantastiska innanhavsskärgård som Vänern kan erbjuda. Laxfisket utanför skärgårdsöarna är välbekant i en stor del av Sverige.

 

Tössebäckens småbåtshamn, Foto:TH Tösse kyrka, Foto:TH
Sidan uppdaterad 2011-06-15

Sidan uppdaterades 2012-11-02

Synpunkter på sidan?