Åmåls kommun

Åmåls kommun, som ligger i den norra delen av Älvsborgs län, bildades den 1 januari 1971 genom sammanläggning av Åmåls stad och Tössbo kommun.

På en areal av 481 km2 bor cirka 12 295 personer, merparten i Åmål. Övriga socknar i storleksordning: Tösse-Tydje, Fröskog, Ånimskog, Mo och Edsleskog.

Avstånd i kilometer till Stockholm 377, Göteborg 175, Karlstad 75 och Oslo 190. Tåg- och bussförbindelserna är mycket bra och närmaste flygplats finns i Karlstad.

Kommunen är Dalslands största arbetsgivare med sina omkring 1.205 anställda. Andra stora arbetsgivare är bland andra SEM AB, Euromaint AB och Spicer Nordiska Kardan AB.

Åmål har väl utbyggd barnomsorg, bra utbildningsmöjligheter och god tillgång på bostäder. Detta i kombination med närheten till fritidsaktiviteter och goda kommunikationer gör att Åmål är en mycket bra kommun att bo och verka i.
Kommun karta

Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2022-03-07

Synpunkter på sidan?