Åmåls kommun

Åmåls kommun, som ligger i den norra delen av Älvsborgs län, bildades den 1 januari 1971 genom sammanläggning av Åmåls stad och Tössbo kommun.

På en areal av 481 km2 bor cirka 12 295 personer, merparten i Åmål. Övriga socknar i storleksordning: Tösse-Tydje, Fröskog, Ånimskog, Mo och Edsleskog.

Avstånd i kilometer till Stockholm 377, Göteborg 175, Karlstad 75 och Oslo 190. Tåg- och bussförbindelserna är mycket bra och närmaste flygplats finns i Karlstad.

Kommunen är Dalslands största arbetsgivare med sina omkring 1.205 anställda. Andra stora arbetsgivare är bl a Opcon, EuroMaint AB och Spicer Nordiska Kardan AB.

Åmål har väl utbyggd barnomsorg, bra utbildningsmöjligheter och god tillgång på bostäder. Detta i kombination med närheten till fritidsaktiviteter och goda kommunikationer gör att Åmål är en mycket bra kommun att bo och verka i.
Kommun karta

Åmåls kommun

Sidan uppdaterades 2019-05-28

Synpunkter på sidan?