Så styrs Åmåls kommun

Efter valet 2014 styrs Åmåls kommun av en politisk majoritet bestående av partierna Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V). Den politiska oppositionen består dels av partierna Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) som bildar Allians för Åmål, dels av Sverigedemokraterna (SD). Den politiska majoriteten har tillsammans 19 platser (mandat) av kommunfullmäktiges 35 platser.

Den politiska organisationen i Åmål är uppbyggd av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och fem sakområdesnämnder. Två av dessa nämnder är gemensamma med andra kommuner. Den ena är överförmyndarnämnden som består av ledamöter från Åmål, Bengtsfors, Säffle och Årjängs kommuner. Den andra gemensamma nämnden är Säffle-Åmål teknik- och fritidsnämnd. I organisationsschemat nedan kan du se alla nämnder och kommunala bolag i Åmåls kommun. I schemat kan du också se hur många platser (mandat) de politiska partierna har i kommunfullmäktige 2015-2018 då det är val.


Politisk organisation i Åmåls kommun 2015-2018KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Klicka här för organisationsschema pdf (pdf 231 KB)

Sidan uppdaterades 2018-10-30

Synpunkter på sidan?