Så styrs Åmåls kommun

Efter valet 2022 styrs Åmåls kommun av en borgerlig allians bestående av partierna Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L). Tillsammans har partierna 15 mandat av kommunfullmäktiges totalt 35 mandat (platser). Den politiska oppositionen består av tre block: Socialdemokraterna (S) med  9 mandat, Miljöpartiet (MP)  och Vänsterpartiet (V) har tillsammans 4 mandat. Det tredje politiska blocket består av Sverigedemokraterna (SD) med 7 mandat. 


Den politiska organisationen i Åmål är uppbyggd av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och fem sakområdesnämnder. Två av dessa nämnder är gemensamma med andra kommuner. Den ena är överförmyndarnämnden som består av ledamöter från Åmål, Bengtsfors, Säffle, Dals-Ed och Årjängs kommuner. Den andra gemensamma nämnden är Säffle-Åmål teknik- och fritidsnämnd.


 KONTAKTINFORMATION

Kanslichef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Politisk organisation i Åmåls kommun

Klicka här för organisationsschema pdf (pdf 104 KB)

Sidan uppdaterades 2023-04-20

Synpunkter på sidan?